MHN 225

Mukavemet I

Dersin Adı: MHN 225 Mukavemet I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Nurcan AŞCI DEMİRÖZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Bakioğlu M. 2001 ve 2009 Cilt I, Cisimlerin Mukavemeti, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Omurtag, M H, 2007, Mukavemet Cilt: 1, Birsen Yayınevi, İstanbul. 2.) Kayan İ, 1992, Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Matbaası, İstanbul. 3.) Hibbeler R C, 2006, Mechanics of Materials, SI 2. Ed.
Dersin Amacı Yapı elemanlarının dış yükler altında nasıl davranacağını ve bu elemanlara verilecek boyutların nasıl hesaplanacağını öğretmektir.
Dersin Özeti

Giriş, Temel ilkeler ve sınıflandırma. Mukavemetin dayandığı temeller. İç kuvvetler, Gerilme şekil değiştirme. Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları (Hooke kanunları). Şekil değiştirme enerjisi. Katı cisimlerin mekanik özellikleri. Kırılma teorileri. Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi. Kesit tesiri diyagramları. Atalet momenti. Basit mukavemet halleri (eksenel normal kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti, düz ve eğik eğilme).

Dersin Öğrenim Çıktıları

Cisimlerin mukavemeti ile ilgili temel kavramları bilir.

Bir, iki ve üç eksenli gerilme hallerinde asal normal gerilmeler ile en büyük ve en küçük kayma gerilmelerinin değerlerini belirler ve doğrultularını bulur.

Normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma momentinin bir yapı elemanına ait kesitte meydana getireceği gerilme ve şekil değiştirmeleri belirler.

Statikçe belirsiz sistemleri tanıyıp boyutlandırır.

Kesit tesir diyagramlarını çizer.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar
2. Hafta İç kuvvet, gerilme, İki eksenli gerilme hali
3. Hafta İki eksenli gerilme hali
4. Hafta Üç eksenli gerilme hali
5. Hafta Şekildeğiştirme
6. Hafta Gerilme-Şekildeğiştirme bağıntıları
7. Hafta Şekildeğiştirme enerjisi
8. Hafta Cisimlerin mekanik özellikleri
9. Hafta Kırılma teorileri
10. Hafta Kesit tesirleri
11. Hafta Kesit tesirleri
12. Hafta Eksenel normal kuvvet
13. Hafta Kesme kuvveti
14. Hafta Burulma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 5 5 5 5 5
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 2 2 2 2 2
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 6 1 14
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri