MHN 224

Dinamik

Dersin Adı: MHN 224 Dinamik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Nurcan AŞCI DEMİRÖZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Hibbeler R C, 2007, Engineering Mechanics: Dynamics, Prentice Hall
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Beer FP, Johnston Jr ER, 2008, Vector Mechanics for Engineers, Dynamics, Mc Graw Hill 2.) Meriam JL, 2009, Engineering Mechanics, Dynamics, John Wiley 3.) Aköz Y, 2000, Mühendisler İçin Mekanik-Dinamik, Beta, İst. 4.) Omurtag M, 2011, Mühendis
Dersin Amacı Öğrencilere, mühendislik uygulamalarında karşılaşılabilecek dinamik problemlerin temel prensiplerini öğretmektir.
Dersin Özeti

Tanım ve sınıflandırma, Maddesel noktanın kinematiği. Maddesel noktanın kinetiği. İş ve enerji. İmpuls ve momentum. Rijit cisimlerin kinematiği. Rijit cisimlerin iki ve üç boyutlu kinetiği. Rijit cisimlerde enerji ve momentum ilkeleri. Mekanik titreşimler.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. SI birim sistemini kullanır.
  2. Bir maddesel noktanın ve bir rijit cismin sabit ve hareketli referans sistemlerine göre hareketini tanımlar.
  3. Newton'un hareket kanunlarını kullanarak bir maddesel noktanın ve bir rijit cismin hareketini belirler.
  4. İş ve enerji yöntemini kullanarak bir maddesel noktanın ve bir rijit cismin hareketini belirler.
  5. İmpuls ve momentum yöntemini kullanarak bir maddesel noktanın ve bir rijit cismin hareketini tanımlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Parçacık kinematiği
2. Hafta Parçacık kinematiği
3. Hafta Parçacık kinematiği
4. Hafta Parçacık kinetiği: Kuvvet ve İvme
5. Hafta Parçacık kinetiği: İş ve Enerji
6. Hafta Parçacık kinetiği: İmpuls ve momentum
7. Hafta Parçacık kinetiği: İmpuls ve momentum
8. Hafta Rijit cismin düzlemsel kinematiği
9. Hafta Rijit cismin düzlemsel kinematiği
10. Hafta Rijit cismin düzlemsel kinetiği: Kuvvet ve ivme
11. Hafta Rijit cismin düzlemsel kinetiği: Kuvvet ve ivme
12. Hafta Rijit cismin düzlemsel kinetiği: İş ve enerji
13. Hafta Rijit cismin düzlemsel kinetiği: İmpuls ve momentum
14. Hafta Mekanik titreşimler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 3 1 8
Ara Sınavlar 1 17 2 19
Yari Yılsonu sınavı 1 25 2 27
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri