MHN 223

Malzeme Bilimi

Dersin Adı: MHN 223 Malzeme Bilimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Fazlı ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ONUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Askeland D R, 1988, The Science and Engineering of Materials, VNR International, Hong Kong
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Savaşkan T, 2009, Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, 5. Baskı, Trabzon 2.) Avner S H, 1974, Introduction to Physical Metallurgy, McGraw-Hill, NY 3.) Onaran K, 1995, Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Kitapevi, İstanbul
Dersin Amacı Atom ve kristal Yapısı, metallerin plastik deformasyonu, alaşımların yapısı, faz diyagramları, demir-çelik üretimi, korozyon ve plastik malzemeler konularına ilişkin esas ve ilkeleri öğretmek
Dersin Özeti

Atom yapısı. Kristal yapısı ve kristal kusurları. Metallerin plastik deformasyonu. Alaşımların yapısı. Faz diyagramları. Demir-karbon alaşım sistemi. Demir ve çelik üretimi. Çeliklerin sınıflandırılması ve standartlar. Metallerin korozyonu ve korozyonun önlenmesi. Plastik malzemeler.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Malzeme biliminin mühendislikteki yerini bilir. Malzemelerin atom ve kristal yapılarını, kristal kusurlarının oluşumunu ve etkilerini bilir, yorumlar.
  2. Malzemelerde şekil değişiminin oluşumunu ve malzeme özelliklilerine etkilerini bilir. Faz diyagramlarını ve malzemedeki yapısal değişimleri bilir.
  3. Alaşım özelliklerini ve tasarımını bilir.
  4. Demir, çelik gibi malzemelerin üretimi ve standartlarını bilir.
  5. Metallerde korozyon çeşitleri ve önleme tekniklerini bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Malzeme bilimine giriş, atomun yapısı ve elementlerin periyodik tablosu
2. Hafta Atomsal bağlar
3. Hafta Kristal yapılar, koordinasyon sayısı ve atomsal paketlenme veya dolgu faktörü
4. Hafta Kübik ve hegzagonal yapılardaki kristalografik düzlem ve yönler, düzlemsel ve doğrusal atom yoğunluğu
5. Hafta X-ışını difraksiyonu ve kristal kusurları
6. Hafta Metallerin deformasyonu ve plastik şekil değiştirme mekanizmaları
7. Hafta Soğuk ve sıcak şekil değiştirme ve tavlama
8. Hafta Alaşımların yapısı, faz diyagramlarına giriş ve Gibbs faz kuralı
9. Hafta Sıvı durumda birbiri içerisinde çözünen metallerin faz diyagramları ve katılarda atoŵsal difüzyon yaşlandırma sertleşmesi ve ara faz içeren denge diyagramları
10. Hafta Peritektik, monotektik ve sintektik dönüşüm sergileyen faz diyagramları, katı hal dönüşümleri ve karmaşık faz diyagramları
11. Hafta Demir-karďon alaşım sistemi
12. Hafta Demir-sementit ve demir-grafit denge diyagramları ve demir ve çelik üretimi
13. Hafta Çeliğin katılaşması, kimyasal bileşimin sade karbonlu çeliğin özelliklerine etkisi, çeliklerin sınıflandırılması ve standartlara göre gösterimi
14. Hafta Metallerin korozyonu, korozyonu önleme yöntemleri ve plastik malzemeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 2 2 2 2 2
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 4 1 20
Ara Sınavlar 1 17 2 19
Yari Yılsonu sınavı 1 25 2 27
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri