BIL 220

Mühendislik Matematiği

Dersin Adı: BIL 220 Mühendislik Matematiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ferudun KESKİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. O`Neil, Peter V. 1987; Advanced Engineering Mathematics, Wadsworth Publishing Company, California. …
Yardımcı Ders Kitabı James, G. 1993; Advanced Modern Engineering Mathematics, Addision-Wesley, Wokingham.
Dersin Amacı Matematiğin bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulanmasını sağlamak
Dersin Özeti

Laplace dönüşümleri, Laplace dönüşümünün Elektrik Mühendisliğine uygulaması. Diğer dönüşüm yöntemleri. Karmaşık fonksiyonlar kuramı. Cauchy teoremi. Konformal dönüşümler. Vektörel Analiz.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Matematiğin mühendislik problemlerine uygulamasını kavrar.
  2. Mühendislik problemlerinin matematiksel çözüm yöntemlerini öğrenir.
  3. Mühendislik matematiğini bilgisayar mühendisliği problemlerinin çözümüne uygular.
  4. Mühendislik problemini matematik ile tanımlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mühendislik problemlerinin tanımı
2. Hafta Laplace dönüşümleri
3. Hafta Laplace dönüşüm hesapları, ters laplace dönüşümleri
4. Hafta Tipik mühendislik problemleri çözümünde Laplace dönüşümleri
5. Hafta Karmaşık analiz
6. Hafta Karmaşık fonksiyonlar
7. Hafta Cauchy integral teoremi
8. Hafta Konform dönüşümler
9. Hafta Konform dönüşümler
10. Hafta Karmaşık analizin bazı uygulamaları
11. Hafta Vektörel analiz, tek değişkenli vektör fonksiyonlar
12. Hafta Vektörel alanlar
13. Hafta Gradyan, diverjans, rotasyon, Green teoremi
14. Hafta Gauss, Stokes teoremleri ve uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 5 5 5 5 5
PY2) 2. Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 5 5 5 5
PY3) 3. Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 4 4 5 5 4
PY4) 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 4 4 4 5 5
PY5) 5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 2 2 2 2 2
PY6) 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 3 3 3 3 3
PY7) 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 4 4 5 4 4
PY8) 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 1 1 1 1
PY10) 10. Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 178
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri