EEM 220

Mühendislik Matematiği

Dersin Adı: EEM 220 Mühendislik Matematiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Aytap SEZER
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Problem Çözme, Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı O`Neil, Peter V. 1987; Advanced Engineering Mathematics, Wadsworth Publishing Company, California.…
Yardımcı Ders Kitabı James, G. 1993; Advanced Modern Engineering Mathematics, Addision-Wesley, Wokingham.
Dersin Amacı Matematiğin elektrik mühendisliği problemlerine uygulanmasını sağlamak.
Dersin Özeti

Matrisler, Determinantlar, Laplace dönüşümleri, Laplace dönüşümünün Elektrik Mühendisliğine uygulaması. Diğer dönüşüm yöntemleri. Karmaşık fonksiyonlar kuramı. Cauchy teoremi. Konformal dönüşümler. Vektörel Analiz.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.  Matematiğin mühendislik problemlerine uygulamasını kavrar.

2.  Mühendislik problemlerinin matematiksel çözüm yöntemlerini öğrenir.

3.  Mühendislik matematiğini elektrik mühendisliği problemlerinin çözümüne uygular.

4.  Mühendislik problemini matematik ile tanımlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mühendislik problemlerinin tanımı
2. Hafta Matrisler, Determinantlar
3. Hafta Laplace dönüşümleri, ters laplace dönüşümleri
4. Hafta Tipik mühendislik problemleri çözümünde Laplace dönüşümleri
5. Hafta Karmaşık analiz
6. Hafta Karmaşık fonksiyonlar
7. Hafta Cauchy integral teoremi
8. Hafta Konform dönüşümler
9. Hafta Konform dönüşümler
10. Hafta Karmaşık analizin bazı uygulamaları
11. Hafta Vektörel analiz, tek değişkenli vektör fonksiyonlar
12. Hafta Vektörel alanlar
13. Hafta Gradyan, diverjans, rotasyon, Green teoremi
14. Hafta Gauss, Stokes teoremleri ve uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 5 1
PY2) Mesleğiyle ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçlarını yorumlar. 5 5 5 5 1
PY3) İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını veya süreci tasarlar. 4 4 4 5 1
PY4) Bireysel çalışmalar yürütür, çok disiplin içeren takımlarda çalışır. 4 4 5 5 1
PY5) Elektrik Elektronik mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 2 2 2 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 3 3 3 3 1
PY7) İletişim ve bilişim tekniklerini etkili şekilde kullanır. 4 4 5 4 1
PY8) Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir. 1 3 4 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 2 1 1 1
PY10) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programları kullanır. 1 3 1 2 1
PY11) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 2 3 65
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 13 0 2 26
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 13 2 15
Yari Yılsonu sınavı 1 26 3 29
Toplam İş Yükü (Saat) 174
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri