MHN 211

Sayısal Analiz

Dersin Adı: MHN 211 Sayısal Analiz
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ferudun Keskin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı Chapra C, Canale R P, 1988, Numerical Methods for Engineers, McGraw-Hill
Yardımcı Ders Kitabı Heperkan H, Kesgin U, Mühendisler için Sayısal Yöntemler, Literatür, 2003 2.) Nakamura S, Applied Numerical Methods with Software, 1991. 3.) Bajpai C, L. R., Mustoe L R, Walker D, Advanced Engineering Mathematics, 2. ed., John Wiley and Sons, 1990.
Dersin Amacı Öğrenciye mühendislik uygulamalarında kullanılan sayısal yöntemleri uygulatmak.
Dersin Özeti

Giriş. Hata analizi. Lineer ve lineer olmayan denklemlerin çözümleri. Lineer denklem sistemlerinin çözümleri. Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümleri. Özdeğer ve özvektörler. Sayısal türev. Sayısal integrasyon. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1.   Lineer denklem sistemlerinin çözümü ile ilgili yöntemleri bilir.
  2.   Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümünde farklı yöntemleri ve bu yöntemlerin üstün ve zayıf yönlerini bilir.
  3.   İterasyon yöntemlerini ve bu yöntemlerin üstün ve zayıf yönlerini bilir.
  4.   Sayısal türev hesabını yapar.
  5.   Sayısal integrasyonda farklı yöntemleri kullanır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Matrisler
3. Hafta Denklem ve Denklem Takımlarının Sayısal Çözümleri
4. Hafta Denklem ve Denklem Takımlarının Sayısal Çözümleri
5. Hafta Sonlu Farklar
6. Hafta İnterpolasyon
7. Hafta İnterpolasyon
8. Hafta Sayısal Türev
9. Hafta Sayısal İntegral
10. Hafta Fonksiyon Uydurma
11. Hafta Fonksiyon Uydurma
12. Hafta Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Analiz Yöntemleri
13. Hafta Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Analiz Yöntemleri
14. Hafta Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Analiz Yöntemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 5 5 5
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 5 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 0 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri