MHN 112

Statik

Dersin Adı: MHN 112 Statik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Nurcan Aşcı Demiröz
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Hibbeler R C, 2010, Engineering Mechanics-Statics, Prentice Hall.
Yardımcı Ders Kitabı Beer F, Johnston E R,1995, Mühendisler için Mekanik: Statik (Çev. Keskinel F, Özbek,T) Birsen Yayınevi, İstanbul. 2.) Omurtag M H, 2009, Mühendisler için Mekanik: Statik, Birsen yayınevi, İstanbul. 3.) Aköz Y, Eratlı N, 2000, Statik-Mukavemet, Beta
Dersin Amacı Mühendislik uygulamalarında karşılaşılabilecekleri statik problemlerin temel prensiplerini öğretmek ve öğrencileri izostatik bir sistemin çözümünü yapabilme seviyesine getirmektir.
Dersin Özeti

Statiğin genel ilkeleri. Kuvvet ve yer vektörleri. Bir maddesel noktanın dengesi. Eşdeğer kuvvet sistemleri, Bir rijit cismin dengesi. Yapısal analiz, Sürtünme. Ağırlık merkezi ve geometrik merkez. Atalet momentleri. Virtüel iş.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    Maddesel nokta ve rijit cisimler için serbest cisim diyagramını çizer.

2.    Rijit cismin dengede olması için gerekli denklemleri yazar ve bu denklemlerden yararlanarak denge problemlerini formüle edip çözer.

3.    Sürtünme kuvvetini içeren problemleri tanımlayıp çözer.

4.    Ağırlık merkezi, kütle merkezi ve geometrik merkezlerini içeren problemleri formüle edip çözer.

5.   Alan ve kütle atalet momentleriyle ilgili problemleri formüle edip çözer.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Genel İlkeler
2. Hafta Kuvvet Vektörleri
3. Hafta Parçacık Dengesi
4. Hafta Kuvvet Sistemlerinin Bileşkeleri
5. Hafta Bir Rijit Cismin Dengesi
6. Hafta Bir Rijit Cismin Dengesi
7. Hafta Yapı Analizi
8. Hafta Yapı Analizi
9. Hafta Yapı Analizi
10. Hafta Ağırlık Merkezi, Kütle Merkezi ve Geometrik Merkez
11. Hafta Sürtünme
12. Hafta Alanların Eylemsizlik Momentleri
13. Hafta Kütle Eylemsizlik Momentleri
14. Hafta Virtüel iş
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini inşaat mühendisliği alanında kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular ve sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) İnşaat mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 5 5 5 5 5
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve buna katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 4 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 5 1 12
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 32 2 34
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri