MDT 204

Üretim Planlama

Dersin Adı: MDT 204 Üretim Planlama
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, soru-cevap, tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşletme Organizasyonu
2. Hafta Üretimin Sınıflandırılması
3. Hafta Çalışma Ortamının Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
4. Hafta Hazır Giyim İşletmelerinde Çalışma Ortamının Düzenlenmesi
5. Hafta İş yeri Yerleştirme Düzeninin Üretim Sistemine Etkileri
6. Hafta Üretimde Kullanılan Dokümanlar- Model Teknik Föyü- Satın Alma Sipariş Formu- Sipariş Teslim Alma Formu
7. Hafta Kesim Bölümünde Kullanılan Formlar -Dikim Bölümünde Kullanılan Formlar -Kalite Kontrol Bölümünde Kullanılan Formlar
8. Hafta İş ve Zaman Etüdü, Tanımı, Önemi, Hazır Giyim İşletmelerinde İş ve Zaman Etüdü Yapma Yöntemleri
9. Hafta Hazır Giyim İşletmelerinde Zaman Ölçümü (Standart Zaman)
10. Hafta Hazır Giyim İşletmelerinde İş Akışı
11. Hafta Üretim Planlaması -Tanımı -Amacı -Üretim Planlamacısının Görevleri -Siparişe Göre Üretim Planlaması
12. Hafta Üretim ve Fason Takibi -Sevkıyat -Üretim Bölümlerinin Günlük Faaliyet Raporları
13. Hafta Hazır Giyim Sektöründe Üretim Maliyeti
14. Hafta Maliyetlerin Sınıflandırılması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 4 4 4 1
PY2) 4 4 4 4 1
PY3) 4 4 4 4 1
PY4) 4 4 4 4 1
PY5) 4 4 4 4 1
PY6) 4 4 4 4 1
PY7) 4 4 4 4 1
PY8) 4 4 4 4 1
PY9) 4 4 4 4 1
PY10) 4 4 4 4 1
PY11) 4 4 4 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri