MDT 112

Moda Tarihi

Dersin Adı: MDT 112 Moda Tarihi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, sunum, soru cevap, tartışma
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı ilk çağlardan günümüze dek giyinme kültürünün nasıl şekillendiği, değiştiği ve giyinmenin ihtiyaç olması dışında nasıl statü ve modayı temsil eden bir unsura dönüştüğü öğrencilere kavratılarak konu hakkında fikir sahibi olmaları, ilgili konular üzerine araştırmaya yönlendirilerek öğrendikleri bilgileri sunumlar aracılığıyla arkadaşları ile paylaşması am
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 5
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 25
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnsanların giyinme nedenleri ve giyinme fonksiyonları
2. Hafta Moda/ tanımı/ genel bakış
3. Hafta İlk çağ/ Mezopotamya`da moda ve Mısır`da moda/ giyinme kültürü
4. Hafta İlk çağ/ Girit- Yunan ve Roma Dönemlerinde Moda/ giyinme kültürü
5. Hafta Orta çağ/ Bizans- Galler ve Fransa`da Moda
6. Hafta Orta Çağ`da Romanesk Dönem/ Haçlılar-Fransa-İskoçya-İngiltere`de Moda/ giyinme kültürü
7. Hafta Orta Çağ`da Gotik Dönem/ İngiltere-Fransa ve İtalya`da Moda/ Giyinme kültürü
8. Hafta Yeni çağ/ 15. YY Avrupa`sında moda/ giyinme kültürü
9. Hafta 16. YY Yeni Çağ`da Rönesans Döneminde Moda/ giyinme kültürü
10. Hafta 17. YY. Yeni Çağ`da Barok Dönem Modası/ Giyinme kültürü
11. Hafta 18. yy. Rokoko Dönem Modası/ Giyinme kültürü
12. Hafta 19. ve 20. YY. Avrupa`da moda/ giyinme kültürü
13. Hafta Selçuklular Döneminde Giyinme Kültürü
14. Hafta Osmanlı Döneminde Giyinme Kültürü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 4 4 4 1
PY2) 4 4 4 4 1
PY3) 4 4 4 4 1
PY4) 4 4 4 4 1
PY5) 4 4 4 4 1
PY6) 4 4 4 4 1
PY7) 4 4 4 4 1
PY8) 4 4 4 4 1
PY9) 4 4 4 4 1
PY10) 4 4 4 4 1
PY11) 4 4 4 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri