MDP 217

Seramik Teknolojisi

Dersin Adı: MDP 217 Seramik Teknolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Ceramics Technology, course book, ARCASOY Ateş, 1988. Course notes.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Seramik teknolojisi kapsamına giren tüm bilgilerin verilmesi
Dersin Özeti

Seramiğin tanım ve tarihçesinden başlayarak, fiziksel yapının incelendiği seramik hammaddelerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin verildiği bu derste seramiğin pişirme teknik ve yöntemleri de öğretilir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Estetik ve teknik öğeleri tasarıma uygulama becerisi kazandırılır.

2. İletişim becerilerinin geliştirilmesi ve ekip çakışmasına uyum kazandırılır.

3. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazandırılır.

4. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırılır.

5. Mesleki sorumluluk anlayışına sahip olmakla birlikte öğrenme anlayışı içinde olacaklardır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Seramiğin tanımı, tarihçesi
2. Hafta Seramik ürünlerinin sınıflandırılması
3. Hafta Seramik hammaddeleri
4. Hafta Seramik hammaddeleri
5. Hafta Seramik hammaddelerine uygulanan deneyler
6. Hafta Seramik hammaddelerine uygulanan deneyler
7. Hafta Çamur Hazırlama
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Seramiğin şekillendirilmesi.
10. Hafta Seramiğin şekillendirilmesi.
11. Hafta Seramiğin kurutulması
12. Hafta Seramiğin pişirilmesi
13. Hafta Endüstriyel seramik çamurları
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 4 4 5 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 4 5 5 5 5
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 4 5 5 5 4
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 5 5 5 5 4
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 5 5 4 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 4 4 5 5 4
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 4 5 5 5 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 4 4 5 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 4 5 5 5 4
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 4 5 4 5 4
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 4 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri