MDP 216

Cam İşleme Teknikler

Dersin Adı: MDP 216 Cam İşleme Teknikler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Examples of glass art glass and traditional Turkish / Prof. Leaders Küçükerman, Ankara 1985
Yardımcı Ders Kitabı The History of Glass / LLOYD, W KLEE Dan, Little, Brown and Company London 1993
Dersin Amacı Tüm cam kesme teknikleri biçimlendirme ve diğer teknikler öğretilerek tasarım yapabilme yetenekleri kazandırılır.
Dersin Özeti

Cam soğuk işleme yöntemleriyle biçimlendirme teknikleri gösterilir. İlk aşamada elmas ile cam kesme, delme, kumlama, rodajlama, yontma gibi temel şekillendirme teknikleri öğretilir ve renkli yüzey çalışması yaptırılır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Füzyon tekniği ile fırında sıcak cam şekillendirme tekniğini öğrenir.

2.Soğuk cam ile tasarım yapma tekniğini öğrenir.

3.Camı rodajlama, kumlama, delme, parlatma, renklendirme tekniklerini öğrenir.

4.Camı elmasla kesme tekniklerini öğrenir

5.Camın malzeme olarak teknik ve fiziksel özelliklerini öğrenir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Cam malzemelerinin tanıtılması ve teknik özelliklerinin öğretilmesi
2. Hafta Cam malzemelerinin tanıtılması ve teknik özelliklerinin öğretilmesi
3. Hafta Cam malzemelerinin tanıtılması ve teknik özelliklerinin öğretilmesi
4. Hafta Cam malzemelerinin tanıtılması ve teknik özelliklerinin öğretilmesi
5. Hafta Cam malzemelerinin tanıtılması ve teknik özelliklerinin öğretilmesi
6. Hafta Cam malzemelerinin tanıtılması ve teknik özelliklerinin öğretilmesi
7. Hafta Cam malzemelerinin tanıtılması ve teknik özelliklerinin öğretilmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Öğrendiği teknikler ile iki ve üç boyutlu soğuk cam eskiz çalışmaları.
10. Hafta Öğrendiği teknikler ile iki ve üç boyutlu soğuk cam eskiz çalışmaları.
11. Hafta Öğrendiği teknikler ile iki ve üç boyutlu soğuk cam eskiz çalışmaları.
12. Hafta Füzyon cam şekillendirme tekniğinin öğretilmesi
13. Hafta Füzyon cam şekillendirme tekniğinin öğretilmesi
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 4 4 5 5 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 4 4 5 5 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 5 4 4 5 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 4 4 5 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 4 5 4
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 4 5 4 4 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 4 5 4 5 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 4 5 4 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 4 5 5 5 4
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 4 4 4 5 5
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 4 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri