MDP 214

Görsel Algı II

Dersin Adı: MDP 214 Görsel Algı II
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı 1.Görsel Düşünme - Rudolf Arnheim 2.Algılama Yönetimi- Ali Saydam
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilerin; görsel algılamanın nasıl gerçekleştiğini öğrenmeleri yanı sıra sanat eserlerini tahlil etmeleri. Bu bilgileri kullanma yetisi kazanarak kendi çalışmalarını biçimlendirmeleri.
Dersin Özeti

Görsel algılamayı açıklayan kurumlar ve yaklaşımların örneklenmesi, görsel algıda görme alanı, görsel algıda renk etkeni ve örneklerle çözümlemeleri, yazı ve yazı tasarımında görsel algı etkeni, görsel algılama ve bildirişime ilişkin örneklemeli incelemeler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Algılama ve görsellik kavramlarını tanımlar.

2.Görmenin diğer duyularla ilişkisini açıklar.

3.Görsel algılamada iki boyutlu düzlemde üçüncü boyutun etkilerini çözümler.

4.Algılamayı etkileyen çevresel etkenleri çözümler.

5.Algılamada bireysel farklılıkları analiz eder.

6.Görsel algılamada renk ve biçim ilişkisini çözümler.

7.Tasarım ve endüstriyel ürünlerde algılama düzeyini belirler.

8.Görsel iletilerde yazı ve biçim ilişkisini kurar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Görsellik ve algının tanımı
2. Hafta Görme ve anlamlandırma, görmenin diğer duyularla olan ilişkisi, görme ve yanılma, görme ve kültür
3. Hafta Görsel algılama ve biçim. İki boyutlu düzlemler, üçüncü boyut, iki boyutlu düzlemde üçüncü boyutun oluşturulması, algı ve yanılma, perspektif ve perspektif türleri
4. Hafta Algıyı etkileyen kültürel ve çevresel etkenler, Optik yanılsamalar.
5. Hafta Algılamada bireysel farklılıklar,amaçlar ve gereksinimler
6. Hafta Algılamada kategorizasyon
7. Hafta Görsel düzenleme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Algılama ve biçim
10. Hafta Algılama ve renk
11. Hafta Algılama ve denge
12. Hafta Algılar, sanatsal ve endüstriyel üretimi
13. Hafta Görsel iletiler, yazı, yazı tasarımının etkileri
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 5 4 5 4
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 4 5 5 4 5
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 4 5 4 4 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 5 5 4 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 5 4 4 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 4 4 5 5 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 5 4 4 5 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 4 4 5 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 4 5 5 5 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 5 5 4 5 4
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 4 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri