MDP 211

Görsel Algi I

Dersin Adı: MDP 211 Görsel Algi I
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı *Genç, Adem -Ahmet Sipahioğlu. Görsel Algılama. Sergi Kitabevi. İzmir 1990. *Berger, John. Görme Biçimleri, Metis Yayınları, İstanbul, 2007
Yardımcı Ders Kitabı Gombrich, Ernst Hans; Ahmet Cemal, Sanat ve Yanılsama , Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992 *Arıkan, Abdulgani. Grafik Tasarımda Görsel Algı, Eğitim Kitabevi, 2008 *Gürer, Latife. Temel Dizayn’da Görsel Algı, İTÜ Teknik Okul Yayınları, İstanbul, 1970
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin görsel iletişimin esaslarını ve görsel algılamanın nasıl gerçekleştiğini öğrenmelerini, görüntülerin verdiği mesajları okuyabilmelerini, sanat eserlerini tahlil etmelerini ve bu bilgileri kullanma yetisi kazanarak kendi çalışmalarını biçimlendirmelerini sağlar.
Dersin Özeti

Algılamanın başlangıcı.Görsel algılama ve yorumlama.Görsel düşünme.Şekil,biçim,form,denge, espas, renk, ifade, görsel çözümleme, soyutlama.Resimler, simgeler, işaretler. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1Algılama sürecini aşamalarıyla birlikte açıklar.

2Algı çeşitlerini ayırt eder.

3Görme ve dokunmanın algıyı nasıl etkilediğini açıklar.

4Işık ve rengin görsel algıyı ne şekilde etkilediğini açıklar.

5Gestalt’ın algılama ilkelerini açıklar.

6Görsel algının plastik sanatlara katkısını tartışır.

7Bütün algı türlerini kullanarak sanatsal çalışmalar yapar.

8Günlük yaşamda ve sanat eserindeki optik yanılsamaların, algıyı etkileyen psikolojik ve fiziksel faktörler aracılığıyla gerçekleştiğini fark eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Görsel Algıya giriş
2. Hafta Işık ve Rengin Görsel Algıya Etkisi
3. Hafta Işık ve Rengin Görsel Algıya Etkisi
4. Hafta Renk ve Rengin Özellikleri
5. Hafta Renk ve Rengin Özellikleri
6. Hafta Algı Yanılsamasını Etkileyen Fiziksel Faktörler
7. Hafta Algı Yanılsamasını Etkileyen Fiziksel Faktörler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tasarım ilkelerinin anlatılması
10. Hafta Tasarım ilkelerinin anlatılması
11. Hafta Doğal veya yapay bir objenin etüdünün yapılması.
12. Hafta Doğal veya yapay bir objenin etüdünün yapılması.
13. Hafta Hazır görüntülerle parçalayarak, bir araya getirilerek ( Kolaj) siyah-. Beyaz kompozisyon oluşturulması çalışması.
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 4 5 5 4
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 4 5 5 5 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 4 5 4 5 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 5 4 4 5 4
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 5 5 5 4
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 5 5 5 4 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 5 5 4 4 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 4 5 4 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 5 4 5 4
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 5 4 5 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri