MDP 209

Serigrafi

Dersin Adı: MDP 209 Serigrafi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Özgün baskı tekniği olarak serigrafi tekniklerini uygulamalı olarak deneyimlemek ve uluslararası numaralandırma ve imza standartlarını öğretmek tek renkli çalışma.
Dersin Özeti

Özgün baskı tekniği olarak serigrafi tekniklerini uygulamalı olarak deneyimler, uluslararası numaralandırma ve imza standartlarını öğrenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Baskı teknikleri öğrenilir.

2. Uygulamalı olarak uluslararası numaralama ve imza standartları öğrenilir.

3. Serigrafi teknikleri hakkında bilgi sahibi olunur.

4. Gerekli bilgi ve becerilerin aktarılması amaçlanır.

5. Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Özgün baskı tekniği olarak serigrafi tekniklerini uygulamalı olarak deneyimlemek ve uluslararası numaralandırma ve imza standartlarını öğretmek
2. Hafta Özgün baskı tekniği olarak serigrafi tekniklerini uygulamalı olarak deneyimlemek ve uluslararası numaralandırma ve imza standartlarını öğretmek
3. Hafta Kalıpların hazırlanması
4. Hafta Kalıpların hazırlanması
5. Hafta Baskıların gerçekleştirilmesi
6. Hafta Baskıların gerçekleştirilmesi
7. Hafta Baskıların gerçekleştirilmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Emülsiyonların temizlenmesi ve kalıpların yeni baskıya hazırlanması
10. Hafta Kalıpların hazırlanması
11. Hafta Kalıpların hazırlanması
12. Hafta Baskıların gerçekleştirilmesi
13. Hafta Baskıların gerçekleştirilmesi
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 4 4 5 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 5 4 5 5 5
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 4 5 4 5 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 5 4 4 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 4 4 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 5 4 5 5 4
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 5 4 5 4 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 4 4 5 5 4
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 4 5 5 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 4 5 5 5 5
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri