MDP 204

Bilgisayarla Tasarım II

Dersin Adı: MDP 204 Bilgisayarla Tasarım II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Ders Notu Derste sunulan uygulamalar ve bilgilerden yararlanarak öğrenci tarafından olusturulacaktır.
Yardımcı Ders Kitabı Diger Kaynaklar 1. Adobe Photoshop CS5 Classroom In a Book. San Jose, CA: Adobe Press 2. Digital Collage and Painting: Using Photoshop and Painter to Create Fine Art. Susan Ruddick Bloom. Focal Press, 2006
Dersin Amacı Öğrencinin grafik tasarım konusunda gerek duyacağı tüm sanatsal ve teknik bilgilerle donanımını sağlamak, Her tür yapı ile ilgili iki boyutlu tüm çizimleri bilgisayar ortamında, daha hızlı, etkin ve kaliteli olarak yapabilmek, Grafik Tasarım alanında Adobe Photoshop programından nasıl faydalanabileceği konusunda gerekli teknik ve zihin becerilerini geli
Dersin Özeti

Yaygın olarak kullanılan bir CAD programının iki boyutlu çizimler ve modellemeler ile ilgili komutları öğretilir, öğretilen komutlarla çeşitli uygulamalar yapılır. Yapılan çizimler yazıcı ya da çiziciler yardımıyla kâğıda dökülür ya da bir başka programa veri olarak transfer edilir .Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımda dijital imgelerle ilgili Temel Kavramlar, Adobe Photoshop programının özelliklerini öğrenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Piksel tabanlı grafiklerle vektörel grafiklerin ayrımını yapar

2. Photoshop’un ara yüzünü tanır.

3. Farkli imajları birleştirip yeni bir imaj oluşturmak üzere photoshop programını kullanır.

4. Dijital imajlara müdahale edebileceği photoshop tekniklerini belirler

5. Bilgisayar ortamında hazırlayacağı imajların boyutlarını yayınlanacağı ortama göre hazırlamak.

                        6. Kolaj tekniklerini estetik açıdan tanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması Photoshop programının grafik tasarım alanında kullanım şekilleri ve diğer bilgisayar programları ile etkileşiminin vurgulanması
2. Hafta Bilgisayar ortamında piksel tabanlı ve vektörel grafiklerin ayrımı Photoshop programı ara yüzünün tanıtımı Photoshop programında navigasyon, menüler ve paneller
3. Hafta Photoshopta eski ve yeni dosya ve dökümanlarla çalışılması Dijital Kolaj projesinin anlatılması Dada kolajlarından günümüze kolaj örnekleri
4. Hafta İmaj Boyutu ile ilgili Temel Kavramlar Baskı Kalitesi Piksel ve Çözünürlük
5. Hafta Birden çok imajla çalışmak Cetvel,, rehber çizgiler ve grid sistem Kesme yöntemleri
6. Hafta Photoshop programının katmanlarla çalışma özelliği Arka plan özellikleri ve projenin arka plan tasarımı Katmanların isimlendirilmesi Katmanların kilitlenmesi
7. Hafta Photoshop programında boyama yapılması Fırça özellikleri ve kullanımı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Renk seçim seçenekleri ve Adobe Kuler gibi renk kombinasyonlarında yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı Photoshop programında kalem ve silgi araçları kullanımı Boyama ve renk kullanımı üzerine uygulama çalışması
10. Hafta Final Projesinin anlat Photoshop’ta Hızlı maskeleme Seçili alanın boyanması
11. Hafta Pen Tool (kalem aracı) ve Path Tool (yol aracı) Path ile çalışmanın grafik tasarım alanına getirilerinin anlatılması Proje kritikleri ve düzeltmeler
12. Hafta Düz ve eğri yolların (path) oluşturulmasI Pen Tool (kalem aracı) ve Path Tool (yol aracı) egzersizleri Projelerin teknik özelliklerinin mesajı iletecek şekilde düzenlenmesi Renge dair düzeltmeler ve filtreler
13. Hafta Ayar katmanlarının (adjustment layer) final projesinde kullanımı Farklı dosya formatlarında projenin saklanması Projenin internet ortamında saklanması
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 4 4 4 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 5 5 5 4 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 4 5 4 5 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 5 5 4 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 4 5 5 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 4 4 5 4 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 4 5 4 4 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 4 5 5 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 4 4 4 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 4 5 4 5 5
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 4 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 20 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 22 0 22
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 20 0 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri