MDP 202

Mesleki Temel Eğitim II

Dersin Adı: MDP 202 Mesleki Temel Eğitim II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sanayide kullanılan farklı malzemeleri (bakır, bronz, kurşun gibi metallerin) mimaride süsleme elemanı olarak kullanmayı öğretmek
Dersin Özeti

Metal levhalar temin edilir ve üzerine çizilecek konu belirlenir, belirlenen konu levha üzerine aktarılarak kabartması yapılır ve boyama işlemi ile sonlandırılır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Teorik anlatım

2.  Şekillendirilebilecek metal levhaların ( bakır, bronz, kurşun…) temini

3.  Kullanılacak metallerin tavlanması

4.  Desen çizimlerinin metal yüzeye aktarılması.

5.  Çekiç ve sivri uçlu metal çubuklar ile rölyef yapılması.

6.  Koyu renkli boyalar ile eskitme yapılması.

7.  Metallerin yüzeylerinin asitler ile temizlenmesi.

8.  Oksitlenmeye karşı yüzeyin vernik ile izolasyonunun yapılması.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yutong araştırma
2. Hafta Yutong araştırma
3. Hafta Yutong araştırma
4. Hafta Yutong araştırma
5. Hafta Yutong araştırma
6. Hafta Yutong araştırma
7. Hafta Yutong araştırma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Röleve tekniği araştırma
10. Hafta Röleve tekniği araştırma
11. Hafta Röleve tekniği araştırma
12. Hafta Röleve tekniği araştırma
13. Hafta Röleve tekniği araştırma
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 5 4 5 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 4 5 5 5 5
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 4 5 5 4 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 5 5 5 4
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 5 4 5 4
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 5 4 4 5 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 4 4 5 5 4
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 4 5 4 4 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 5 5 4 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 4 4 4 5 5
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 4 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 20 0 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 22 0 22
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 20 0 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri