MDP 128

Çini Tasarım Teknik ve Uygulamaları

Dersin Adı: MDP 128 Çini Tasarım Teknik ve Uygulamaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Çini oluşum süreci, kitap,ders notları,seminer ve inceleme gezileri yardımıyla desteklenir.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Türkiye’ ye özgü olan çini yapımı ile öğrencileri buluşturmak ve yeni tasarımların oluşumunu sağlamayı amaçlar.
Dersin Özeti

Daha önceki derslerde araştırılıp hazırlanan çini çamuru,sırı ve renklerin kullanımıyla geleneksel çini uygulamaları yöntemiyle gelenekselin yanı sıra çağdaş yorumlarla da iki boyutlu çalışmalar yapılır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Mesleki sorumluluk anlayışına sahip olmakla birlikte devamlı öğrenme anlayışı içine olacaklardır.

2. Estetik ve teknik öğeleri tasarıma uygulama becerisi kazanıdılır.

3. İletişim becerilerinin geliştirilmesi ve ekip çalışmasına uyum kazandırılır.

4. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazandırılır.

5. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırılır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği
2. Hafta Çini tanımı, tarihçesi
3. Hafta Geleneksel çini örneklerinin incelenmesi
4. Hafta Çini üretimde dikkate alınması gereken kurallar
5. Hafta Çini ve tasarım ilişkisi, eskiz
6. Hafta Desen Uygulama
7. Hafta Desen Uygulama
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Çini uygulama
10. Hafta Çini uygulama
11. Hafta Çini uygulama
12. Hafta Renklendirme ve sırlama
13. Hafta Pişirim
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 4 5 5 4
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 4 5 4 5 5
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 4 5 4 4 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 5 5 5 5 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 5 4 5 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 4 5 5 4 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 1 1 1 1 1
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 4 5 4 4
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 4 5 5 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 4 5 5 5 4
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri