MDP 122

Tasarım Proje I

Dersin Adı: MDP 122 Tasarım Proje I
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı İşletmelerde Halkla İlişkiler Zeyyad SABUNCUOĞLU Halkla İlişkiler Nedir Filiz BALTA PELTEKOĞLU Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler Metin KAZANCI
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Duvar süsleme tasarımlarının öğrenilmesi
Dersin Özeti

Duvar süsleme sanatında  uygulanan tekniklerin öğretilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Duvar süsleme araç ve gereçlerini kullanabilir.

2. Alçı, polyester ve seramik malzemelerini bilir.

3. Malzemelerin uygulamalarını yapabilir.

4. İki boyutlu ve üç boyutlu tasarımı çözer.

5.Tasarımın görsel dilini kullanarak renk ve dokuyu fark edebilme ve kullanabilmeyi öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği
2. Hafta Malzeme bilgisi
3. Hafta Kalem işleri, geleneksel Türk motiflerinin çizimi
4. Hafta Kalem işleri, geleneksel Türk motiflerinin çizimi
5. Hafta Kalem işleri, geleneksel Türk motiflerinin çizimi
6. Hafta Kalem işleri, geleneksel Türk motiflerinin çizimi
7. Hafta Kalem işleri, geleneksel Türk motiflerinin çizimi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Boya teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, alçı işleri uygulamaları ve rölyef çalışmaları
10. Hafta Boya teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, alçı işleri uygulamaları ve rölyef çalışmaları
11. Hafta Boya teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, alçı işleri uygulamaları ve rölyef çalışmaları
12. Hafta Boya teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, alçı işleri uygulamaları ve rölyef çalışmaları
13. Hafta Boya teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, alçı işleri uygulamaları ve rölyef çalışmaları
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 4 4 5 5 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 4 5 5 5 4
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 4 4 5 5 5
PY4) Çizim boyama yapmak 5 4 5 5 4
PY5) Fotoğraf çekmek 5 4 5 5 5
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 5 4 5 5
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 4 5 5 5 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 4 5 4 5 5
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 5 5 4 5 5
PY10) Web tasarımı yapmak 4 5 5 5 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 4 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri