MDP 112

Duvar Süsleme Teknikleri II

Dersin Adı: MDP 112 Duvar Süsleme Teknikleri II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı İşletmelerde Halkla İlişkiler Zeyyad SABUNCUOĞLU Halkla İlişkiler Nedir Filiz BALTA PELTEKOĞLU Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler Metin KAZANCI
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Duvar süsleme tasarımlarının öğrenilmesi
Dersin Özeti

Duvar işlemede uygulanan tekniklerin öğretilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Duvar süsleme araç ve gereçlerini kullanabilir.

2.Alçı, polyester ve seramik malzemelerini bilir.

3.Malzemelerin uygulamalarını yapabilir. 

4.Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 

5.Alanında başarıyla uygulama yürütür. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği
2. Hafta Malzeme bilgisi
3. Hafta Kalem işleri, geleneksel Türk motiflerinin çizimi
4. Hafta Kalem işleri, geleneksel Türk motiflerinin çizimi
5. Hafta Kalem işleri, geleneksel Türk motiflerinin çizimi
6. Hafta Kalem işleri, geleneksel Türk motiflerinin çizimi
7. Hafta Boya teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, alçı işleri uygulamaları ve rölyef çalışmaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Boya teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, alçı işleri uygulamaları ve rölyef çalışmaları
10. Hafta Boya teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, alçı işleri uygulamaları ve rölyef çalışmaları
11. Hafta Boya teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, alçı işleri uygulamaları ve rölyef çalışmaları
12. Hafta Boya teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, alçı işleri uygulamaları ve rölyef çalışmaları
13. Hafta Boya teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, alçı işleri uygulamaları ve rölyef çalışmaları
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 5 5 5 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 5 5 4 5 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 5 5 5 5 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 4 5 5 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 5 5 5 5 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 5 4 5 4 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 5 5 4 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 5 5 5 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 4 5 4 5 5
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri