MDP 111

Duvar Süsleme Teknikleri I

Dersin Adı: MDP 111 Duvar Süsleme Teknikleri I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Sanat tarihi kitapları, sanat kitapları, süreli yayınlar ve tarihi özelliği olan yapılar.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Duvar süsleme tekniklerinin tanıtılması
Dersin Özeti

İç ve dış mekanlarda uygulanmış eski ve yeni süsleme örneklerinin tanıtılarak teknik çözümlerinin yapılması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.

2.Bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanır.

3.Türk mimari süsleme sanatına ait bilgilerini geliştirir.

4.Farklı yüzeylerdeki süsleme tekniklerini tanımlayabilir.

5.Duvar yüzeylerinde bulunan süslemelerdeki çeşitli teknikleri tanımlayabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği
2. Hafta Çeşitli dönemlere ait süsleme örnekleri tanıtılır
3. Hafta Çeşitli dönemlere ait süsleme örnekleri tanıtılır
4. Hafta Dönemlerin farklı teknikleri belirlenir
5. Hafta Dönemlerin farklı teknikleri belirlenir
6. Hafta Uygulama biçimi bakımından süsleme farkları tanıtılır
7. Hafta Uygulama biçimi bakımından süsleme farkları tanıtılır
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Araştırma ödevi belirlenmesi
10. Hafta Konuyla ilgili yapıların belirlenmesi
11. Hafta Konuyla ilgili yapıların belirlenmesi
12. Hafta Tespit ve analizlerin yapılması
13. Hafta Değerlendirme
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 5 5 4 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 5 5 5 5 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 4 5 5 5 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 5 5 5 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 5 5 4 4 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 4 5 5 5 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 5 4 5 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 5 5 5 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 5 5 5 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri