MDP 108

Geleneksel Türk El Sanatlar II

Dersin Adı: MDP 108 Geleneksel Türk El Sanatlar II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Resim II.Süsleme Resmi ve Süsleme Sanatlar Tarihi,SEÇK İNÖZ M,ALPASLAN S, KAMSUOĞLU Ş,İMER A, ETİKE S, MEB.Ankara 2002 Türk El Sanatları, Topkapı Sarayı Müzesi Uzmanları, YKB,İstanbul 1969
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bir milletin kültürel kişiliğinin en canlı belgeleri olan Geleneksel Türk Sanatları hakkında bilgi edinir. Bu bilgileri sanatın diğer dallarında da uygulamayı öğrenir.
Dersin Özeti

Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.El sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.Geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.Günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.Geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Halı, kilim terminolojisini tanır.

2.Geleneksel sanatların Türk Sanatı açısından önemini tartışır.

3.Çiniler ve seramiklerin üretim süreçlerini açıklar.

4.Minyatür sanatını çağdaş bir yaklaşımla uygular.

5.Tezhip sanatını çağdaş bir yaklaşımla uygular.

6.Halı ve kilim için yapılmış işlerin desenlerini inceleyerek analiz eder.

7.Çini ve seramik desenlerini inceleyerek analiz eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Minyatür sanatının Türk Sanat Tarihi açısından önemi
2. Hafta Minyatür teknik yöntem ve malzemeleri hakkında bilgi. Minyatür Sanatından Örneklerin İncelenmesi.
3. Hafta Minyatür resim tekniğinin aşamaları hakkında bilgi. Minyatür Sanatından Örneklerin İncelenmesi.
4. Hafta Tezhip Sanatının Türk Sanat Tarihi Açısından Önemi. Tezhip sanatında kullanılan teknik, yöntem ve malzemeler hakkında bilgi.
5. Hafta Tezhip sanatının uygulama aşamaları hakkında bilgi. Tezhip Örneklerinin İncelenmesi.
6. Hafta Tezhip çalışmalarının değerlendirilmesi ve yönlendirme.
7. Hafta Halılar, kilimler hakkında örneklerle bilgilendirme.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Halı ve Kilim için yapılmış desenlerin incelenmesi
10. Hafta Yöresel Halı Motiflerinin Tanıtımı Halı Motiflerinin Sembolik Anlamları
11. Hafta Halı Dokumalarının değerlendirilmesi ve yönlendirme.
12. Hafta Çini Sanatının Tarihçesi Çini ve Seramik Yöntem, Teknik ve Malzemeleri Hakkında Bilgi.
13. Hafta Çini ve Seramik Eserlerin İncelenmesi ve Karşılaştırılması.
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 4 5 4 5 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 5 5 5 4 5
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 4 5 5 4 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 4 5 4 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 4 4 5 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 5 5 5 5 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 5 5 4 5 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 4 5 5 5 4
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 4 5 5 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 5 4 5 4 5
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 5 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 0 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri