MDP 106

Sanata Giriş II

Dersin Adı: MDP 106 Sanata Giriş II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Kaynak ve Materyal: 1. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, 1986. 2. Gina Pıschel, Sanat Tarihi Ansiklopedisi 1 - 4, İstanbul: Görsel Yayınlar,1981. 3. Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.
Yardımcı Ders Kitabı Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1995. 5. Engin Akyürek, Ortaçağdan Yeniçağ’a Felsefe Ve Sanat, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1994. 6. Engin Beksaç – Tayfun Akkaya,Kaynak ve Kökleriyle Avrupa Resim Sanatı
Dersin Amacı Sanatın tarihini oluşturan süreçleri, her uygarlığın kendine özgü koşulları ve düşünce yapısı içerisinde görünür kılmak ve sanat yapıtlarının üslupsal açıdan incelenmesinde yöntem öğretmek.
Dersin Özeti

Tarih öncesi dönemlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların coğrafi, toplumsal, ekonomik, siyasal, dinsel ve kültürel yapıları ile sanatsal üretimleri arasındaki ilişki ele alınır. Ders görsel malzeme ve okumalarla desteklenerek işlenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Sanat Tarihi ile ilgili kavramları açıklayabilecektir. Sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinebilir.

2.       Sanat Tarihi disiplinini tanımını, ilişkide olduğu bilim dallarını tanımlayabilir.

3.       Uygarlıklar, karşılaştırılarak incelenebilir.

4.       Ele alınan sanat eserlerinin üslup özelliklerini karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilir.

5.       Sanat tarihinde farklı dönemlerdeki üretimlerin genel teknik ve biçimsel özelliklerini karşılaştırabilir ve değerlendirebilir.

6.       Üslup farklılıklarını karşılaştırarak sorgulayabilir.

7.       Sanat yapıtlarına kuramsal düzlemde bakmayı ve görmeyi öğrenebilir.

8.       Görsel kültüre dair bilgi edinebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta XIX Yüzyıl ve Sonrası Sanat Akımları
2. Hafta Neoklasik Sanat Akımı
3. Hafta Romantizm ve Realizm
4. Hafta Empresyonizm, Neo-Empresyonizm
5. Hafta Fovizm Sanat Akımı
6. Hafta Kübizm ve Fütürizm
7. Hafta Soyut Sanat ve Ekspresyonizm
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Metafizik Sanat Akımı
10. Hafta Dadaizm
11. Hafta Sürrealizm Sanat Akımı
12. Hafta Popart Sanat Akımı
13. Hafta Opart Sanat Akımı
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 5 4 5 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 5 5 5 5 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 5 4 5 4 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 5 4 5 5 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 5 5 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 4 5 5 5 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 5 5 5 5 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 5 5 5 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 5 5 5 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 4 5 4 5 5
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 1 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri