MDP 105

Sanata Giriş I

Dersin Adı: MDP 105 Sanata Giriş I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Sanat Tarihi,Tahir Erdoğan Şahin,3. Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi,
Yardımcı Ders Kitabı Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1995.
Dersin Amacı Sanatın tarihini oluşturan süreçleri, her uygarlığın kendine özgü koşulları ve düşünce yapısı içerisinde görünür kılmak ve sanat yapıtlarının üslupsal açıdan incelenmesinde yöntem öğretmek.
Dersin Özeti

Tarih öncesi dönemlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların coğrafi, toplumsal, ekonomik, siyasal, dinsel ve kültürel yapıları ile sanatsal üretimleri arasındaki ilişki ele alınır. Ders görsel malzeme ve okumalarla desteklenerek işlenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Sanat Tarihi ile ilgili kavramları açıklayabilecektir. Sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinebilir.

2.       Sanat Tarihi disiplinini tanımını, ilişkide olduğu bilim dallarını tanımlayabilir.

3.       Uygarlıklar, karşılaştırılarak incelenebilir.

4.       Ele alınan sanat eserlerinin üslup özelliklerini karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilir.

5.       Sanat tarihinde farklı dönemlerdeki üretimlerin genel teknik ve biçimsel özelliklerini karşılaştırabilir ve değerlendirebilir.

6.       Üslup farklılıklarını karşılaştırarak sorgulayabilir.

7.       Sanat yapıtlarına kuramsal düzlemde bakmayı ve görmeyi öğrenebilir.

8.       Görsel kültüre dair bilgi edinebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriği
2. Hafta Tarih öncesi dönemler sanatı
3. Hafta Mısır sanatı
4. Hafta Antik dönem Yunan kültürünü oluşturan toplum yapısı
5. Hafta Antik Yunan uygarlığının sanatı
6. Hafta Roma imparatorluğunda toplum yapısı
7. Hafta Roma ve Bizans sanatı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Roman Sanatı ve Gotik Sanatı
10. Hafta Rönesans sanatı
11. Hafta Maniyerizm
12. Hafta Barok Sanatı
13. Hafta Rokoko Sanatı
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 4 5 5 5 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 5 5 4 5 5
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 5 5 4 4 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 5 5 4 5 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 4 5 5 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 5 4 5 4 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 5 5 4 5 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 5 5 5 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 5 4 5 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 5 4 5 5 5
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 5 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri