MDP 104

Temel Plastik Sanat Eğitimi II

Dersin Adı: MDP 104 Temel Plastik Sanat Eğitimi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Ders Notu Gerekli ders notları fotokopiler aracılığı ile ders içerisinde iletilir.
Yardımcı Ders Kitabı Ambrose,G., Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü, Literatür yayınları, 2010 Genç, A.; Sipahioğlu ,A., Görsel Algılama Sanatta Yaratıcı Süreç, Sergi Yayınları,1990
Dersin Amacı Dersi meydana getiren unsurların bilgisi eşliğinde öğrencilerin kendi bireysel dünyalarını en akılcı ve estetik şekilde ifade edebilme yetisinin kazandırılması ve geliştirilmesi
Dersin Özeti

Kompozisyon ve tasarımın temel ilke ve ögeleri; çizim ve anlatım teknikleri; malzeme çeşit ve kullanım teknikleri; renk teorisinin temel ilkeleri; ilkelerin ve malzemelerin uygulama pratikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Tasarımın temel ilke ve öğelerini deneyimler.

2.       Biçim ve fonu saydamlık ve denge açısından ilişkilendirir.

3.       Tasarımda kompozisyon ilkelerini tartışır.

4.       Izgarayı amaca göre kullanır.

5.       Renk kullanımının temel ilkelerini ve boyutlarını uygular.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kapak tasarımına giriş , Kapak tasarımı araştırmaları
2. Hafta Kapak Tasarımının Temel ilkeleri , Ön kapak ve arka kapakta tipografik ögeler ,Kapak tasarımında kullanılan Fontlar ve puntolar , Tipografik ilişkilerde zemin ve espas
3. Hafta Kapak illüstrasyonu teknikleri ,Kapak illüstrasyonunda konu maddesinin illüstratif anlatımı 3.3. Karakalem illüstrasyon 3.4. Renkli malzemelerle kapak illüstrasyonu, Ön kapak illüstrasyonunda zemin renkleri
4. Hafta Ön ve arka kapak düzeninde tipografik çalışmalar .Yapılan eskizlerin kolaj tekniği ile yeniden kompozisyonu 4.3 Zemin-yazı etkileşiminde temel ilkeler ,Ölçülendirme, büyüklük, yön, vurgu, ve denge sistemleri
5. Hafta Bilgisayar Destekli Tasarım, Tipografi ve illüstrasyon ,Yazı eskizleri ve tipografide bilgisayar işlemleri
6. Hafta Kapak tasarımının baskıya hazırlanması, paspartu ve sunum , Ölçülendirme , bıçak izi, ve tasarımsal ögelerin mekaniği
7. Hafta Project III: Renk teorisi ve renk algısına giriş , Işık ve Renk olarak Rengin üç ana boyutu
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Renk niteliği ve boyutları, lustre, valör, saflık, opaklık ve saydamlık 8.2. Renk Anlamı ve psikolojisi 8.3. Pigmentte ve ışıkta renk karışımları
10. Hafta Renk boyutları üzerine stüdyo uygulamaları , Işık ve renk algısı üzerine stüdyo uygulamaları
11. Hafta Renk karışımı, Işık renklerinde karışım,Pigment karışımları, RGB ve GMYK renk karışımlarının bilimsel açıklaması
12. Hafta Siyah/beyaz fotoğraftan bakarak kopyalama yöntemleri,Renkli fotoğraftan aquamarin veya suluboya ile kopyalama teknikleri
13. Hafta Kopyalama ve kompozisyon
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 5 4 5 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 5 5 4 5 5
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 5 5 4 4 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 5 5 5 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 4 5 5 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 5 5 5 5 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 5 5 5 5 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 5 4 5 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 5 5 5 4
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 5 5 5 5 4
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 5 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri