MDP 103

Temel Plastik Sanat Eğitimi I

Dersin Adı: MDP 103 Temel Plastik Sanat Eğitimi I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı “Temel Sanat Eğitimi, Resim Teknikleri, Grafik Resim”, Prof.Dr.Mümtaz Işıngör, Prof.Dr.Erol Eti, Prof.Dr. Mustafa Aslıer Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersi meydana getiren unsurların bilgisi eşliğinde öğrencilerin kendi bireysel dünyalarını en akılcı ve estetik şekilde ifade edebilme yetisinin kazandırılması ve geliştirilmesi, ilerde grafik tasarım yaparken edinilmiş bilgi ve becerilerin tasarım ilkeleri çerçevesinde dönüştürülebilmesi bu dersin amaçları içinde yer alır.
Dersin Özeti

Görsel sanatları meydana getiren unsurların bilgisi eşliğinde, öğrencinin bireysel dünyasını gözlem-analiz ve sentez sistematiği içinde, nokta-çizgi, ışık-gölge, leke-form ve perspektif gibi temel kavramları çeşitli sanatsal malzemelerle, takip edilecek program çerçevesinde tasarım ilkeleri dahilinde iki ve üç boyutlu çalışmalarda ifadesi sağlanır. Temel Sanat Eğitiminde böylece öğrencinin kendini ve dünyasını akılcı ve bilinçli ifadesi sağlanmaya çalışılırken diğer yandan da sanatsal sezgilerini ve teknik becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Temel sanat öğelerini açıklar

2. Temel sanatta çizgi ve noktayı uygular

3. Temel tasarımda, temel sanat öğelerinden formu kullanır.

4. Temel tasarımda kompozisyon kurar.

5. Farklı Teknikleri  tasarımda kullanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme kriterlerinin öğrenciye açıklanması, Temel Sanat Eğitimi nedir, neden gereklidir,Temel Sanat Eğitimi ile ilgili temel kavramlar,Temel Sanat Eğitimi ile ilgili tanımlar, Temel Sanat Eğitimi malzemeler
2. Hafta Temel Tasarım Ögeleri , Biçimi oluşturan elemanların bilgisi , Nokta, çizgi, yüzey tanımları 2.3. Biçim algılamasında grafik nokta , Görsel anlatımda bir anlatım unsuru olarak çizgi, Çizgi ve yüzey ilişkisi
3. Hafta Çizginin fiziksel özellikleri , Çizginin duygusal etkileri , Çizgi çeşitleri ( Yatay, dikey, diagonal, kalın, ince, sert, yumuşak, açık, koyu, sık, seyrek…), Nokta ve çizgilerle kompozisyon
4. Hafta Çizgide kontrastlık (zıtlık) , Noktada kontrastlık(zıtlık) ,Çizgisel ve noktasal kontrastlarla kompozisyon , Farklı yüzeyler üzerinde farklı materyallerle çizgi, nokta ve doku olanakları
5. Hafta Açık, koyu, orta ton değerleri, Ton skalası oluşturma (beyazdan siyaha açık, orta ve koyu tonda grilerle..) ,Tonlama çeşitleri ( çizgisel taramalarla, noktalarla, kırık çizgilerle…)
6. Hafta Temel geometrik formlar bilgisi , Temel geometrik formların çizimi , Objeler ve eşyalardaki gizli geometrik formlar,Işık ve gölge,Form ve perspektif ilişkisi
7. Hafta Perspektif tanımı ve türleri , Tek kaçışlı ve çift kaçışlı perspektif ilkeleri ,Perspektif teknikleri ile kompozisyon oluşturma 7.4. Çift kaçışlı perspektifle küp, dikdörtgenler prizması ve üçgen prizma çizimleri 7.5. Perspektif içinde daire
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kompozisyon elemanları , Kompozisyon türleri ,Kompozisyonda boşluk-doluluk 8.4. Kompozisyonda açık-koyu
10. Hafta Kompozisyonda ritim,Kompozisyonda denge
11. Hafta Kolaj tekniği nedir,Grafik tasarım disiplini içinde kolajın yeri ve önemi
12. Hafta Geometrik formlarla kolaj oluşturma, Kolaj tekniği ile kompozisyon
13. Hafta Kolaj tekniği ile açık-koyu , Kolaj tekniği ile siyah, beyaz ve gri tonları ile geometrik formlarla soyut kompozisyon
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 5 4 5 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 4 4 4 5 5
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 4 5 4 5 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 5 5 5 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 4 5 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 4 5 4 5 4
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 5 4 5 5 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 4 5 5 5 5
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 5 5 5 5 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 4 5 5 4 4
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 20 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 22 0 22
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 20 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri