MAT107

MESLEKİ MATEMATİK

Dersin Adı: MAT107 MESLEKİ MATEMATİK
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Ön koşul dersi yoktur
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Rukiye ÖZTÜRK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Problem çözme
Önerilen Ders Kitabı İşletme ve İktisat İçin Matematiksel Yöntemler, Edward T. Dowling, Nobel Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Matematik Analiz I , Prof.Dr. Mustafa BALCI, Sürat Üniversite Yayınları
Dersin Amacı Temel Matematiksel kavramları kullanabilme yeteneğini kazandırmak.
Dersin Özeti

Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Kümeler, Bağıntılar, Fonksiyonlar, Permütasyon,

Kombinasyon, Binom açılımları, Matrisler, Determiantlar, Doğrusal Denklem sistemleri 

Dersin Öğrenim Çıktıları
 
1. Kümeler kuramının temel özelliklerini bilir.
2.Bağıntıları ve özelliklerini tanımlayabilir.
3. Fonksiyonları analiz edebilir ve kullanabilir.
4.Permütasyon  ve Kombinasyon, Matris problemlerini ve determinantları çözebilir.
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 7 10
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 30 30
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Üslü Sayılar-Köklü Sayılar
2. Hafta Kümeler
3. Hafta Bağıntı
4. Hafta Fonksiyonlar
5. Hafta Fonksiyonlar
6. Hafta Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
7. Hafta Genel Tekrar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Matrisler
10. Hafta Determinantlar
11. Hafta Lineer Denklem Sistemleri
12. Hafta Permütasyon, Kombinasyon
13. Hafta Binom Teorisi
14. Hafta Genel Sınava Hazırlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir 3 3 3 3 3
PY2) Gıdaları ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür, teknoloji ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirebilecek bilgilere sahibidir 3 3 3 3 3
PY3) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibidir 2 3 3 2 3
PY4) Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularındaki bilgilerini mesleki alanında uygulayabilir 3 3 3 3 3
PY5) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında temel pişirme tekniklerini bilip uygulayabilir. 3 3 3 3 3
PY6) Gıda ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir 3 3 3 3 3
PY7) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir. 3 3 3 3 3
PY8) Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimseyerek yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir. 3 3 3 3 3
PY9) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında güncel gelişmeleri takip eder 3 3 3 3 3
PY10) Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini değerlendirerek uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilir 3 3 3 3 3
PY11) Gastronomi alanı ile ilgili başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışabilir yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurarak sunum yapabilir. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 7 4 2 42
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 6 3 1 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 4 3 28
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri