MAT 251

Matematik

Dersin Adı: MAT 251 Matematik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Meslek Yüksek Okullar için genel Matematik ilhan ÖZTÜRK
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Temel matematik bilgileri çerçevesinde doğal sayılar kümesinde işlemler yapmak, sayıları çözümlemek, sayılar ile ilgili gerekli ve olası hesaplamalar yapmak dersin temel amacıdır.
Dersin Özeti

Doğal sayılar kümesinde işlemler yapmak,karmaşık,üslü sayıları çözümlemek, karmaşık sayıları çözümlemek 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Doğal sayılar kümsesinde işlemler yapar

2.Üslü,köklü sayılarla işlemler yapar

3.Bölme,bölünebilme,ebob,ekok işlemleri yapar

4.Bilinmeyen denklemleri çözümler 

5. Fonksiyonların çözülmesi 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi
2. Hafta rasyonel sayılar kümesi ve özellikleri Ondalıklı Sayılar ve Taban Aritmetiği
3. Hafta Asal sayı, asal çarpanlara ayırma, ebob, ekok ve optimizasyon
4. Hafta a € R olmak üzere aⁿ şeklindeki üslü sayılar ve denklemler
5. Hafta Köklü sayılar ve işlemleri
6. Hafta Birinci dereceden denklemler eşitsizlikler ve mutlak değer
7. Hafta Birinci dereceden denkleme dönüştürme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Denklem Çözme
10. Hafta Oran ve Orantı
11. Hafta Sayı ve Kesir Problemleri
12. Hafta Yaş Problemleri
13. Hafta İşçi ve Havuz Problemleri
14. Hafta Hareket Problemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 4 5 1 1 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 3 2 1 3
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 3 3 3 1
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 1 3 2 2
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 1 3 4 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1 2 4 1 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 1 3 1 1 3
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 2 4 1 2 1
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 2 1 3 1 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2 1 2 1 3
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 4 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri