MAT 211

Diferansiyel Denklemler

Dersin Adı: MAT 211 Diferansiyel Denklemler
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Muhammet KAMALİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Edwards C H , Penney D E, (Çeviri Ed. Akın Ö), 2006, Diferensiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri (Bölüm 1-7), Palme Yayıncılık, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Başarır M, Tuncer E S, 2003; Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler, Değişim Yayınları, İstanbul. 2.) Kreyszig E, 1997, Advenced Engineering Mathematics, New York, 3.) Bronson R, (Çev. Ed: Hacısalihoğlu H H) 1993, Diferansiyel Denkl
Dersin Amacı Adi diferansiyel denklemlerin (ADD) ve bunların çözüm yöntemlerinin öğretmek, mühendislik alanlarına uygulatmak.
Dersin Özeti

Temel kavramlar ve diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, Birinci mertebe denklemler ve mühendislik uygulamaları, İkinci ve daha yüksek mertebeli diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları, Değişken katsayılı denklemler, Lineer denklem sistemleri: Skaler ve matris yöntemler, Laplace dönüşümü, Mühendislik uygulamaları, Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümüne giriş

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1.    Diferansiyel denklemlerle ilgili terminolojiye hâkidir.
  2.    Bir fonksiyonun bir diferansiyel denklemin çözümü olup olmadığını belirler.
  3.    Adi diferansiyel denklemleri ve diferansiyel denklem sistemlerini çözer.
  4.    Mühendislik problemlerine fizik yasalarını uygulayarak sistem davranışını temsil eden diferansiyel denklemi elde eder.
  5.    Uygulamadan elde edilen denklemlerin çözğümlerini yourmlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 2 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar ve diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması
2. Hafta Birinci mertebe denklemlerin çözümü: Lineer denklemler
3. Hafta Birinci mertebe denklemlerin çözümü: Lineer olmayan denklemler (değişkenlerine ayrılabilir, tam, homojen ve özel tipte denklemler)
4. Hafta Birinci mertebe denklemler için bilgisayar yöntemleri ve mühendislik uygulamaları
5. Hafta İkinci mertebe denklemler: Lineer bağımsızlık, sabit katsayılı homojen denklemler
6. Hafta İkinci mertebe homojen olmayan denklemler: Belirsiz katsayılar ve parametrelerin değişimi yöntemleri
7. Hafta İkinci mertebe Euler denklemi ve ikinci mertebe denklemler için bilgisayar uygulamaları
8. Hafta İkinci mertebe denklemlerin mühendislik uygulamaları
9. Hafta Yüksek mertebeli diferansiyel denklemler
10. Hafta Değişken katsayılı denklemler: Kuvvet serisi yöntemi
11. Hafta Lineer denklem sistemleri: Skaler yöntem
12. Hafta Lineer denklem sistemleri: Matris yöntemi
13. Hafta Laplace dönüşümü yöntemi
14. Hafta Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümüne giriş
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 5 5 5 5 1
PY2) Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 5 5 5 5 1
PY3) Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 4 4 4 4 1
PY4) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 3 3 3 4 1
PY5) Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 4 4 4 4 1
PY6) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 4 4 4 4 1
PY7) Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 1 1 1 1 1
PY8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 4 4 1
PY9) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 1 1 1 4 1
PY10) Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri