MAT 152

Matematik

Dersin Adı: MAT 152 Matematik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Rukiye ÖZTÜRK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, soru-cevap, tartışma
Önerilen Ders Kitabı Matematik Sıfır, H. BUĞDAYOĞLU ve M. DUŞ, Karakök Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı 2017 DGS Yaprak Testleri,Öğr. Gör. Hasan Can Oktaylar, Yargı Yayınevi, ANKARA.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye, DGS müfredatında yer alan matematik konularını öğretmek ve bu konularla ilgili soruları çözebilmelerini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Sayı-Kesir Problemleri, Yaş Problemleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

  1. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırabilmek.
  2. Çarpanlara Ayırmada özdeşlikleri kullanabilmek.
  3. Oran ve orantı konularıyla ilgili temel özellikleri, soru çözümünde kullanabilmek.
  4. Oran-orantı kavramlarını problem çözmede kullanabilmek.
  5. Verilen bir problemi, matematiksel olarak (denklemlerle) ifade edebilmek.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çarpanlara Ayırma
2. Hafta Çarpanlara Ayırma
3. Hafta Çarpanlara Ayırma
4. Hafta Oran-Orantı
5. Hafta Oran-Orantı
6. Hafta Oran-Orantı
7. Hafta Sayı-Kesir Problemleri
8. Hafta Ara Sınava hazırlık
9. Hafta Sayı-Kesir Problemleri
10. Hafta SayıKesir Problemleri
11. Hafta Sayı-Kesir Problemleri
12. Hafta Yaş Problemleri
13. Hafta Yaş Problemleri
14. Hafta Yaş Problemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak 5 5 5 5 5
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 4 4 4 4
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 3 3 3 3
PY4) Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 3 3 3 3
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 3 3 3 3
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 3 3 3 3
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 3 3 3 3
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 3 3 3 3
PY9) İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3 3 3 3 3
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3 3 3 3 3
PY11) Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri