MAT 151

Matematik

Dersin Adı: MAT 151 Matematik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Balcı M, Genel Matematik , Balcı Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Halilov H, Hasanoğlu A, Can M , Yüksek Matematik; Literatür yayıncılık
Dersin Amacı Matematik ile ilgili temel kavramlar verilerek, tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarının ve uygulamalarının verilmesi
Dersin Özeti

Önbilgiler, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Küme ve sayı kavramlarını tanımlar.
  2.  Fonksiyon ve bazı özel fonksiyonları tanır, Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilmeyi ifade eder.
  3.  Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini kullanır. Eğri çizimlerini açıklar.
  4.  Türev kavramını açıklar. Türevin fiziksel ve geometrik anlamını karşılaştırır. Türevle ilgili teoremleri yorumlar.
  5.  Belirsiz ifadelerde limit hesaplar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 40
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kümeler, Mutlak Değer ve Özellikleri,Eşitsizlikler, Doğrunun ve Çemberin Analitik İncelenmesi
2. Hafta Fonksiyon Kavramı,Trigonometrik ve Ters Trigonometrik fonksiyonlar,Üstel, Logaritmik ve Hiperbolik Fonksiyonlar
3. Hafta Limit Kavramı
4. Hafta Fonksiyonlarda Süreklilik,Sürekli Fonksiyonların Özellikleri
5. Hafta Türev kavramı, Türev Alma Kuralları
6. Hafta Yüksek Mertebeden Türev, Ters Fonksiyonun Türevi, Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
7. Hafta Fonksiyonların türevi
8. Hafta Parametrik Denklemleri Verilen Fonksiyonların Türevleri, Kapalı Fonksiyonların Türevi
9. Hafta Türevin Geometrik anlamı, Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi, Artan ve Azalan Fonksiyonlar
10. Hafta Türevin Geometrik anlamı, Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi, Artan ve Azalan Fonksiyonlar,
11. Hafta Maksimum ve Minimum Kavramlarıi , Taylor Teoremi,Belirsiz Şekiller ( Le Hospital Kuralı )
12. Hafta Belirsiz Şekiller (Le Hospital Kuralı ) Devam, Diferensiyel Kavramı
13. Hafta Kutupsal Koordinatlar, Asimptotlar
14. Hafta Eğri çizimleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 5 5 5
PY2) PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 5 5 5 5 5
PY4) PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 5 5 5 5 5
PY11) PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 22
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 4 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 2 14
Yari Yılsonu sınavı 1 24 2 26
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri