MAT 118

Matematik II

Dersin Adı: MAT 118 Matematik II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Stein, S. K. and Barcellos, A., , "Calculus and Analytic Geometry", McGraw Hill, (1992)
Yardımcı Ders Kitabı Thomas, G.B., “Thomas’ Calculus”, Addison Wesley (11th edition 2005)
Dersin Amacı Matematik biyokimya öğrencileri için problemlere sistematik ve analitik bir şekilde yaklaşma yeteneğinin verildiği bir derstir. Öğrencilere temel matematik kavramlarını kendi alanlarında uygulayabilecek düzeyde matematik altyapısı kazandırabilmektir.
Dersin Özeti

Riemann İntegral ve özellikleri. İntegrallerde Ortalama Değer teoremleri. Değişken Dönüşümleri.Belirsiz İntegral Kavramı ve İlkel Bulma Yöntemleri. İmproper, İntegraller ve Yakınsaklık. Belirli İntegral uygulamaları: Alan, Hacim, Yay Uzunluğu, Dönel yüzeyin Alanı. Nümerik seriler ve yakınsallık testleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. İntegral hesaplamaları ve uygulamaları hakkında bilgi kazanabilme.
  2. Öğrencilik sürecinde ve meslek hayatında her zaman bilinmesi gereken temel matematik bilgileri edinebilme  
  3. Problemlere analitik yaklaşma yeteğİ kazanabilme
  4. İntegralin kullanım alanları örneklerle gösterilerek öğrencinin gerçek hayattaki kullanım alanı ile ilişkilendirebilmesi
  5. Matematiksel düşünceyi geliştirebilme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 7 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 5
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Parçalanış, alt ve üst toplamları
2. Hafta Riemann İntegral ve özellikleri
3. Hafta İntegral teoremleri.
4. Hafta Belirli integralde değişken değiştirme yöntemi, kısmi integrasyon
5. Hafta Belirsiz integral kavramı ve ilkel bulma yöntemleri.
6. Hafta Trigonometrik integraller
7. Hafta Rasyonel fonksiyonların integralleri
8. Hafta Rasyonel fonksiyonların integralleri
9. Hafta İmproper integraller
10. Hafta Belirli İntegralde alan
11. Hafta Belirli integralde dönel yüzeyin alanı
12. Hafta Belirli İntegralde yay uzunluğu
13. Hafta Nümerik seriler ve yakınsallık testleri.
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 1 1 1 1 1
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 2 3 3 2 3
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 1 1 1 1 1
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 1 1 1 1 1
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 13 0 2 26
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 0 2 6
Ara Sınavlar 1 14 2 16
Yari Yılsonu sınavı 1 18 2 20
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri