MAT 117

Matematik I

Dersin Adı: MAT 117 Matematik I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Çoker D., Özer O., Taş K. "Genel Matematik" , Cilt 1, (1996)
Yardımcı Ders Kitabı Mustafa Balcı, "Analiz I" Balcı yayınları.
Dersin Amacı Matematik problemlerine rasyonel ve analitik bir şekilde yaklaşma yeteneği verilmektedir. Öğrencilere temel matematik kavramlarını kendi alanlarında uygulayabilecek düzeyde matematik altyapısı kazandırabilmektir.
Dersin Özeti

Sayılar Fonksiyonlar Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı Türev ve Uygulamaları, Eğri çizimleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    Fonksiyonun tanımını ve temel fonksiyonları kavrayabilme.

2.    Fonksiyonların verilen noktalarda limitlerini ve süreklilik durumlarını yorumlayabilme.

3.    Türevi güncel ve biyokimya alanındaki problemlerde uygulayabilme.

4.    Biyokimya alanındaki problemlerde rasyonel bir düşünce yeteneği kazanabilme

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 8 5
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 35
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sayılar
2. Hafta Fonksiyonlar
3. Hafta Fonksiyon türleri ve özellikleri
4. Hafta Limit ve özellikleri
5. Hafta Limitte belirsizlikler
6. Hafta Limit uygulamaları
7. Hafta Süreklilik
8. Hafta Sürekliliğin Uygulamaları
9. Hafta Türev tanımı
10. Hafta Türev alma kuralları
11. Hafta Türev teoremleri
12. Hafta Türev teoremleri ve türevin geometrik yorumu
13. Hafta Türevin optimizasyon problemlerine uygulanması ve çizimleri
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 1 1 1 1 1
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 2 2 2 4 1
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 1 1 1 1 1
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 1 1 1 1 1
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 4 90
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 8 0 3 24
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 0 3 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 2 11
Yari Yılsonu sınavı 1 13 2 15
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri