MAT 112

Matematik II

Dersin Adı: MAT 112 Matematik II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Elif ÇEVİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Balcı M, Matematik Analiz II, Ank Üni. Fen Fak. Yayınları, No: 142, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Musayev B, Alp M, Mustafayev M, Teori ve Çözümlü Problemlerle Analiz I-II, Tek Ağaç Eylül Yay. 2003, Ankara.
Dersin Amacı Belirsiz integral alma metotları, Belirli integral tanımı ve özellikleri, teoremler, uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı), genelleştirilmiş integraller ve özelliklerinin verilmesi.
Dersin Özeti

Belirsiz integral, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı ) Genelleştirilmiş integraller ve özellikleri, Çok değişkenli fonksiyonlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Belirsiz ve genelleştirilmiş kavramını bilir.
  2.  İntegral alma metotlarını uygular.
  3.  integralleri tanır. Genelleştirilmiş integrallerin özelliklerini yorumlar.
  4.  Çok değişkenli fonksiyonları tanır.
  5.  Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik problemlerini çözer.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 2 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Belirsiz İntegral, Belirsiz integral alma kuralları, Değişken Değiştirme Yöntemi, Kısmi İntegrasyon Metodu.
2. Hafta Basit kesirlere ayırma yöntemi, Trigonometrik İfadelerin İntegrallenmesi
3. Hafta İrrasyonel Cebirsel İfadelerin İntegrallenmesi, Binom İntegralleri.
4. Hafta Bazı Özgün İntegrallerin Hesaplanması, Belirli İntegral Tanımı
5. Hafta Belirli İntegral Kavramına Getiren Problemler, Belirli İntegral Tanımı ve Özellikleri.
6. Hafta Belirli İntegral Kavramına Getiren Problemler, Belirli İntegral Tanımı ve Özellikleri.
7. Hafta Genelleştirilmiş integraller, Özel Olmayan İntegraller, Karışık Örnekler
8. Hafta Genelleştirilmiş İntegrallerin Yakınsallık Kriterleri
9. Hafta Alan Hesabı, Eğri Yayının Uzunluğu
10. Hafta Alan Hesabı, Eğri Yayının Uzunluğu
11. Hafta Hacim Hesabı
12. Hafta Dönel Yüzeyin Alanının Hesabı.
13. Hafta Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Tanım Kümeleri.
14. Hafta İki ve Daha Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 5 5 5 5 5
PY2) Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 4 4 4 4 4
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir. 1 1 1 1 1
PY11) Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 6 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 2 14
Yari Yılsonu sınavı 1 24 2 26
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri