MAT 109

Matematik

Dersin Adı: MAT 109 Matematik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yar. Doç. Dr. Rukiye ÖZTÜRK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem çözme
Önerilen Ders Kitabı Finite Mathematics, SeymourLipschutz, Schaum`sOutline Series, 1996 ISBN 07-037987-4
Yardımcı Ders Kitabı ElementaryLinearAlgebra, GrossmanStanley, Wadsworth Publishing Company ISBN 0-534-07422-7
Dersin Amacı Dersin amacı, temel Matematiksel kavramları kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin Özeti

 Önermeler, Kümeler, Bağıntılar, Fonksiyonlar, Permütasyon, Kombinasyon, Binoma açılımları, Matrisler, Determinantlar, Doğrusal Denklem sistemleri. 

  

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

1. Önermeleri analiz edebilir ve kullanabilir, kümeler kuramının temel özelliklerini bilir ve   kümelerle ilgili eşitlikleri ve eşitsizlikleri doğrulayabilir

2. Bağıntıları ve özelliklerini tanımlayabilir

3. Fonksiyonları analiz edebilir ve kullanabilir

4. Permütasyon  ve Kombinasyonu tanımlayabilir

5. Matris problemlerini çözebilir, determantları kullanarak doğrusal denklem sistemlerini çözebilir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Önermeler
2. Hafta Kümeler
3. Hafta Bağıntılar
4. Hafta Fonksiyonlar
5. Hafta Fonksiyonlara devam
6. Hafta Fonksiyonlara devam
7. Hafta Permütasyon
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kombinasyon
10. Hafta Binom teorisi
11. Hafta Matrisler
12. Hafta Determinantlar
13. Hafta Doğrusal denklem sistemleri
14. Hafta Doğrusal denklem sistemlerine devam
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik alanı ile ilgili bilimsel bilgi, beceri, tutum ve anlayışlara sahip olur ve bunları sağlık yönetimi alanında uygular. 2 3 3 4 5
PY2) Sağlık Yönetimi alanında Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, liderlik, karar verme, değişim ve çatışma yönetimi gibi becerileri geliştirir. 2 2 3 3 5
PY3) Sağlık Yönetimi alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 3 4 5 4 5
PY4) Sağlık Yönetimi alanında kendi öğrenme gereksinimlerini bilir, yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişim anlayışlarını benimser. 3 3 2 3 5
PY5) Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili toplumsal sorumluluk bilinci geliştirir, yaşadığı çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir. 3 2 3 4 5
PY6) Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili kendini düzeyini bilir, sözel ve yazılı iletişim becerisi ve sunum becerilerini üst düzeyde geliştirir. 3 3 4 4 5
PY7) Günümüz koşullarının gerektirdiği düzeye uygun bilgisayar, yabancı dil, araştırma ve istatistik bilgisine sahip olur ve bunları sağlık yönetimi alanında uygular 3 2 3 3 3
PY8) Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili yasal mevzuatı bilir, uygular ve güncel gelişmeleri takip eder. 3 3 3 4 5
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 4 4 4 5 4
PY10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. 3 3 4 3 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 2 3 2 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 5 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 7 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri