MAT 101

Genel Matematik

Dersin Adı: MAT 101 Genel Matematik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Muhammet Kamali
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı
Dersin Özeti

Doğrusal denklemler, ikinci dereceden denklemler ve uygulamaları. Doğrusal eşitsizlikler. Mutlak değer. Temel fonksiyonlar, bileşkeleri ve kartezyen koordinatlarda grafikleri. Doğrusal ve ikinci derecen fonksiyonlar. Doğrusal denklem sistemleri. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Matrisler ve matrislerle işlemler. Determinant ve bir matrisin tersi. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri. İki değişkenli doğrusal eşitsizlikler. Lineer programlama ve çoklu en iyi çözümler. Simpleks metodu ve en iyileme. Birleşik faiz hesaplama, anlık değer ve tahviller. Kredi amortizasyonu.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Gerçel sayı kavramı ve bazı özelliklerini tekrar eder, çarpanlarına ayırma, doğrusal denklem sistemleri ve doğrusal eşitsizlikler gibi basit cebirsel konuları hatırlar, ikinci derece denklem, eşitsizlik ve grafiklerini öğrenir.

 

   

2) Fonksiyon kavramını öğrenir, fonksiyonların grafiklerini, fonksiyonlarda bileşke işlemini, ters fonksiyon kavramını ve mutlak değer fonksiyonunu öğrenir.

 

   

3) Kartezyen koordinatlarda, simetri, yansıma ve döndürme işlemlerini öğrenir. Kartezyen koordinatlarda doğrusal denklem sistemlerini, 2. Derece foksiyonların grafiklerini ve uygulamalarını görür.

 

   

4) Üstel ve logaritmik fonksiyonları öğrenir, logaritmik ve üstel denklemleri çözer.

 

   

5) Bileşik faiz hesaplarını çözer, anlık değer ve tahvil kavramını öğrenir.

     

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Cebir Tekrarı
2. Hafta Cebir Tekrarı
3. Hafta Uygulamalar ve Cebir’in Devamı
4. Hafta Fonksiyonlar ve Grafikler
5. Hafta Kartezyen kordinatlarda grafikler, simetri, yansıma ve döndürmeler
6. Hafta Doğrular, Paraboller ve Sistemler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
9. Hafta Logaritmaların Özellikleri, Logaritmik ve Üstel Denklemler
10. Hafta Finans Matematiği
11. Hafta Sürekli Bileşik Faizler
12. Hafta Olasılık ve İstatisğe Giriş
13. Hafta Örnek Uzayları ve Olaylar, Olasılık
14. Hafta FİNAL
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Bir bilim dalı olarak psikolojinin, temel kavramları, kuramsal bakış açıları ve tarihsel gelişimine hakimdir. 1 1 1 1 1
PY2) Psikolojinin alt alanları ve bu alanların yöntem ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY3) Psikoloji kuramları ile bu kuramların görgül temelleri arasındaki bağı kurabilir. 3 1 1 1 1
PY4) Psikoloji dışındaki diğer bilim dallarının psikolojiyle benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıp, psikolojiye potansiyel katkısını görebilir ve disiplinler arası çalışmanın öneminin farkındadır. 3 1 1 1 1
PY5) Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar. 3 1 1 1 1
PY6) Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir. 4 1 1 1 1
PY7) Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturabilir, veri toplayabilir, güncel bilişim teknolojilerinden faydalanarak veri analizi ve veri yorumlama becerisine sahiptir. 4 1 1 1 1
PY8) Bilgiye erişebilir, bilgiyi etkin kullanabilir ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir. 4 1 1 1 1
PY9) Kuram, araştırma yöntemleri ve uygulamaları yordamada şüpheci sorgulama yapabilir ve bilimsel yaklaşımı kullanabilir. 4 1 1 1 1
PY10) Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3 1 1 1 1
PY11) Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar 3 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 30
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 80
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 20
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 50
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri