MAK XXX

Tasarım Projesi

Dersin Adı: MAK XXX Tasarım Projesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi MAK 111, MAK 112, MAK 303, MAK 304
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr. Fazlı ARSLAN, Prof.Dr. Orhan DURGUN, Yrd.Doç.Dr. Ahmet ONUR
Dersin Öğretim Yönetimi Proje tasarım çalışması
Önerilen Ders Kitabı Konu ile ilgili 2010 sonrası yayınlar
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Proje olarak seçilen makine mühendisliği ile ilgili belirli bir konu üzerinde araştırma yaparak bir tasarım oluşturmak.
Dersin Özeti

Öğrenciler Makine Mühendisliğinin Konstyrüksiyon ve İmlat,  enerj, otomotive gibi konularından birinde bir proje seçerek üzerinde çalışır.

Çalışma sırasında düzenli aralıklarla proje adımları proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından kontrol ettirilir. Yapılacak ek çalışmalar öğrenciye bildirilir.

Öğrenci yaptığı çalışmalar sonunda meydana getirdiği tasarımı bir proje raporu halinde hazırlar.

Hazırlanan proje jüri önünde sunumu yapılır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Yalnız başına proje ile ilgili yayın ve diğer araştırma çalışması yapar.
  2. Gerekli uygulama için sanayi ile iletişim kurup bilgi toplar.
  3. Almış olduğu derslerdeki öğrendiklerini tasarıma uygular. Oluşturduğu tasarımın çizimlerini yapar.
  4. Proje raporu hazırlar ve sunar.
  5. Mesleki etik ve planlama becerisi kazanır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 100
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tasarım projesi konularının belirlenmesi ve öğrencilere dağıtımı
2. Hafta Yayın taraması ve proje yöneticisiyle görüşme
3. Hafta Proje çalışmaları ve proje yöneticisiyle görüşme
4. Hafta Proje çalışmaları ve proje yöneticisiyle görüşme
5. Hafta Proje çalışmaları ve proje yöneticisiyle görüşme
6. Hafta Proje çalışmaları ve proje yöneticisiyle görüşme
7. Hafta Proje çalışmaları ve proje yöneticisiyle görüşme
8. Hafta Proje çalışmaları ve proje yöneticisiyle görüşme
9. Hafta Proje çalışmaları ve proje yöneticisiyle görüşme
10. Hafta Proje çalışmaları ve proje yöneticisiyle görüşme
11. Hafta Proje çalışmaları ve proje yöneticisiyle görüşme ve rapor çalışmaları
12. Hafta Proje çalışmaları ve proje yöneticisiyle görüşme ve rapor çalışmaları
13. Hafta Proje çalışmaları ve proje yöneticisiyle görüşme ve rapor çalışmaları
14. Hafta Proje yöneticisiyle tasarım projesinin son halinin gözden geçirilerek sunuma hazır hale getirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 4 4 4 4 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 4 4 4 4 4
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 2 2 2 2 2
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 4 4 4 4 4
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri