MAK 499

Staj II

Dersin Adı: MAK 499 Staj II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 3
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Fazlı ARSLAN ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet ONUR
Dersin Öğretim Yönetimi Staj çalışması
Önerilen Ders Kitabı Kuruluş kaynakları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Devamlı olarak bir işe başlamadan önce öğrencilere özel bir kariyer alanında bilgilerini test etme olanağı sunmak, edinilen teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi ile meslek alanında yetenek ve teknikler geliştirmelerini sağlamak, akademik ortamdan çalışma ortamına uyum sağlamalarına katkı yapmak ve sorumluluk anlayışlarını artırmaktır.
Dersin Özeti

Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işle ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. İlgilenilen çalışma alanı ile ilgili olarak yasal, mesleki ve etik çerçeve hakkında sağlam bir temel edindiğini ortaya koyar.
  2. Problem çözme kabiliyeti geliştirir ve bu kabiliyetini mesleği ile ilgili değişik alanlarda kullanır.
  3. Mesleği ile ilgili alanlarda organizasyonel yetenekleri kullanarak işle ilgili ve kişiler arası problemleri çözer.
  4. İş ve çalışma etiğine sahiptir.
  5. Bilgileri düzenli toplar ve raporlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 1 100
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
2. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
3. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
4. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
5. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
6. Hafta Seçilmiş olan çalışma bölgesinde yetkili eleman tarafından verilen işi yapmak
7. Hafta Raporu sonuçlandırma ve bölümdeki ilgili akademik personele teslim etme
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 2 2 2 2 2
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 3 3 3 3 3
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 30 0 5 150
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri