MAK 419

Tahribatsız Malzeme Muayenesi

Dersin Adı: MAK 419 Tahribatsız Malzeme Muayenesi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Fazlı ARSLAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Deney
Önerilen Ders Kitabı 1. 2002; Handbook of Reference Data for Nondestructive Testing, ASTM International
Yardımcı Ders Kitabı 1. Raj, B. Subramanian, C. V. Jayakumar, T. 2000; Non-Destrustive Testing of Weldings, Alpha Science Int. Ltd., India
Dersin Amacı Tahribatsız muayeneler hakkında temel bilgileri ve her bir yöntemin uygulama alanını ve sınırlarını öğretmek.
Dersin Özeti
Penetran muayene fiziksel prensibi ve kullanılan malzemeler, manyetik toz yöntemi fiziksel temelleri ve manyetikleştirme yöntemleri, ultrasonik muayene, ultrasonik dalgaların üretimi ve özellikleri, problar ve muayene yöntemleri, X- Işınlarının üretimi ve özellikleri, X-ışınları ile muayene, gama ışınları ve gama ışınları ile muayene,  X-ışınları ile karşılaştırılması, iş sağlığı ve güvenliği, girdap akımları ile muayene; fiziksel prensibi ve uygulanması, Infrared muayene elektromanyetik muayene, holografi ve diğer tahribatsız yöntemlerini öğretmek.
Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Tahribatsız muayene yöntemlerini öğrenir ve uygular.

2. Tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanım amacını öğrenir.

3. Tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemlerini karşılaştırarak yöntem seçimi yapar.

4. .Hata analizini yapar. 

5. Muayene sonuçlarını değerlendirip rapor yazar.
 
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tahribatsız muayene kavramı. Tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri.
2. Hafta Görsel muayene.
3. Hafta Sıvı penetrant muayenesi.
4. Hafta Manyetik muayene.
5. Hafta Girdap akımlarıyla muayene.
6. Hafta Ultrasonik muayene. Ultrasonik dalgaların üretimi ve özellikleri.
7. Hafta Ultrasonik probların yapısı.
8. Hafta Ultrasonik muayene yöntemleri. Kalibrasyon blokları ve kalibrasyon yöntemleri.
9. Hafta Radyografik muayene. Radyografide geometrik etkenler.
10. Hafta X-ışını ve gamma ışını kaynakları ve özellikleri. Radyografik görüntü kalitesi. Penetremetreler.
11. Hafta Akustik emisyon testi. Termal muayene yöntemleri. Çeşitli uygulamalar.
12. Hafta Diğer muayene yöntemleri. İlgili standatlar.
13. Hafta Uygulama.
14. Hafta Uygulama.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 2 2 2 2 2
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 4 1 5
Ara Sınavlar 1 7 2 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri