MAK 412

Döküm ve Katılaştırma Tekniği

Dersin Adı: MAK 412 Döküm ve Katılaştırma Tekniği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.Fazlı ARSLAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Arslan, F., 2006, Döküm Ders Notları,
Yardımcı Ders Kitabı 1. Beeley, P. R. 1978; Foundry Technology, Butterwords, London, UK
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere döküm yöntemlerini, döküm kalıp tasarımı prensiplerinİ ve hesaplarını öğretmek, dökümlerin katılaşması sırasında doğabilecek sorunları ve giderme yollarını anlatmak, dökümcülükte kullanılan araç ve gereçleri tanıtmaktır
Dersin Özeti

Katılaşma, Çekirdeklenme, Saf Metallerde ve Alaşımlarda Katılaşma ve Büyüme, Gerçek Bir Dökümün Katılaşması, Katılaşma Hızı, Besleyici Hesapları, Besleme Mesafesi, Yolluk Dizaynı, Sıvı Metal Akışkanlığı, Sıvı Metallerde Gazlar, Döküm Hataları ve Önlenmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Dökümle ilgili temel kavramları, döküm yöntemlerini ve döküm araç ve gereçlerini öğrenirler.

2. Hatasız bir döküm için gerekli hesaplamaları yapar ve döküm kalıbı tasarımını gerçekleştirir.

3. Dökümde ortaya çıkabilecek problemleri tanımlar ve çözüm yollarını bilir.

4. Sahip olduğu bilgiler ışığında endüstriyel bir dökümhane tasarımı yapabilir

5. Döküm hatalarını tanır ve önlemlerini bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 4 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Katılaşma, çekirdeklenme.
2. Hafta Alaşımlarda katılaşma, mikrosegregasyon.
3. Hafta Yönlendirilmiş katılaşma.
4. Hafta Çıkıcı ve besleyiciler,
5. Hafta Yolluk tasarımı, soğutucu plakalar.
6. Hafta Çıkıcı şekli ve boyutları, Caine yöntemi, NRL yöntemi.
7. Hafta Çıkıcının yeri ve efektif besleme mesafesi
8. Hafta Besleme mesafesine çilin etkisi
9. Hafta Dökümde gaz emişine engel olmak.
10. Hafta Sıvı metal ve alaşımlarda çözünen gazlar
11. Hafta Sıvı metal ve alaşımlarda çözünen gazlar (devam)
12. Hafta Yeni döküm yöntemleri
13. Hafta Yeni döküm yöntemleri (devam)
14. Hafta Döküm hataları ve önlenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 2 2 2 2 2
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 2 2 2 2 2
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 2 3 3 3
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 2 2 2 2 2
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 5 0 10
Kısa Sınavlar 1 1 1 2
Ara Sınavlar 1 8 0 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 0 12
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri