MAK 403

Makina Laboratuvarı

Dersin Adı: MAK 403 Makina Laboratuvarı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Sami KARADENİZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Deney föyleri
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere deneysel çalışma yapma, deneysel analiz yapma, alet kullanma ve deneysel rapor yazma konularında beceri kazandırmak.
Dersin Özeti

Ders süresince yapılacak laboratuvarlar: Akışkan borusu ve lüleden akış. Paralel akışlı ısı eşanjörü. Hidrolik servo valfler. Debi ve moment ölçümü. Benzinli (Otto) motoru. Hidrolik cihazlarda akım ölçümü. İnce silindirlerde gerilme analizi. Mekanik titreşimler. Termal kondüktivite ölçümü. Kaynamada ısı transferi.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Ölçme aletlerini kullanır.
  2. Hız, basınç, debi, sıcaklık, moment, gerilme, titreşim gibi büyüklükleri ölçer.
  3. Deneysel çalışma yapma tecrübesine sahip olur.
  4. Deneysel soçuçları analiz edip yorumlar.
  5. Bir deneysel çalışmayı tamamlayıp rapor halinde sunar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar 8 16
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Akışkan borusu ve vantilatör
2. Hafta Hazırlık ve sözlü sınav
3. Hafta Otto motoru
4. Hafta Hazırlık ve sözlü sınav
5. Hafta Hidrolik servo mekanizmalar
6. Hafta Hazırlık ve sözlü sınav
7. Hafta İnce cidarlı silindirlerde gerilme analizi
8. Hafta Hazırlık ve sözlü sınav
9. Hafta Hazırlık ve toplu sözlü sınav
10. Hafta Mekanik titreşimler
11. Hafta Hazırlık ve sözlü sınav
12. Hafta Termal kondüktivite ölçümü
13. Hafta Hazırlık ve sözlü sınav
14. Hafta Tahribatlı malzeme muayenesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5 5 5 5 5
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 2 2 2 2 2
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 2 2 2 2 2
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 42
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 16
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri