MAK 400

Bitirme Projesi

Dersin Adı: MAK 400 Bitirme Projesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 10
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr. Fazlı ARSLAN ve bölümün diğer elemanları
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencinin mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bir çalışmadır. Bu çalışmanın amacı: öğrencilerin öğrenim süresi boyunca öğrendikleri bilgilerin ortaya çıkarılması ve bir konunun nasıl araştırılacağının öğrenciye kazandırılmasıdır.
Dersin Özeti

Makina Mühendisliği lisans eğitimi kapsamında öğrencilere çeşitli alanlarda deneysel çalışmalar, teorik çalışmalar, tasarım ve literatür araştırması. Öğrenciler bireysel bir araştırma yapıp, sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Bitirme çalışmasıyla bir araştırmanın nasıl yapılacağını bilir.
  2. Deney tasarlama, deney yapma, sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerileri gelişir.
  3. Bir konunun sayısal tasarlanmasını, analizini yapmayı ve sonuçları irdeleyip yorumlamayı bilir.
  4. Sonuç raporunu standartlara göre hazırlar.
  5. Sonuçların nasıl sunulacağını ve nasıl tartışılacağını bilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 14 40
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Ara rapor
3. Hafta Ara rapor
4. Hafta Ara rapor
5. Hafta Ara rapor
6. Hafta Ara rapor
7. Hafta Ara rapor
8. Hafta Ara rapor
9. Hafta Ara rapor
10. Hafta Ara rapor
11. Hafta Ara rapor
12. Hafta Ara rapor
13. Hafta Ara rapor
14. Hafta Son rapor ve sunumlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 2 2 2 2 2
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 3 3 3 3 3
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 4 4 4 4 4
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 4 4 4 4 4
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 2 2 2 2 2
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 2 2 2 2 2
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 2 2 2 2 2
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 14 5 1 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 5 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 14 5 0 70
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 3 0 42
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 2 0 28
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 6 0 6
Toplam İş Yükü (Saat) 300
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri