MAK 320

Kompozit Malzemeler

Dersin Adı: MAK 320 Kompozit Malzemeler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Fazlı ARSLAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Hull, D. ,1992, An introduction to composite Materials, Cambridge University Press
Yardımcı Ders Kitabı 1..Kaw, A. ,1997, K. Mechanics of Composite Materials, CRC Press
Dersin Amacı Kompozit malzemeler hakkında temel bilgilerin öğretilmesi. Üstünlükleri ve klasik malzemelerle karşılaştırılarak malzeme seçimi bilgilerinin genişletilmesi
Dersin Özeti

Kompozitlerin sınıflandırılması, klasik malzemelerle karşılaştırılması Fiberler ve matriksler, fiber-matriks ara yüzeyi Fiberlerin özelikleri ve üretimi Plastik matrisli kompozitlerin özellikleri ve üretimi. Metal matrisli kompozitlerin özellikleri ve üretim metotları. Seramik matrisli kompozitler Parçacıklı ve tabakalı kompozitler. Karışımlar kuralı, kompozitlerin mikromekaniği. Kompozitlerin mekanik davranışları, test yöntemleri, kompozitlerin uygulama alanlarına örnekler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kompozitlerin temel mekanik özelliklerini öğrenir .

2. Kompozitlerin üretim yöntemlerini bilir.

3..Belirli uygulamalar için doğru malzeme seçimini yapabilir.

4.Belirli uygulamalar için uygun kompozit üretim yöntemini seçebilir.

5.Kompozit malzemelerin üstünlüklerini öğrenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 2 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kompozitlerin sınıflandırılması, klasik malzemelerle karşılaştırılması
2. Hafta Kompozitlerin sınıflandırılması, klasik malzemelerle karşılaştırılması
3. Hafta Fiberler ve matrisler, fiber-matriks ara yüzeyi özellikleri
4. Hafta Fiberlerin üretimi ve özelikleri
5. Hafta Plastik matrisli kompozitlerin üretimi ve özellikleri
6. Hafta Plastik matrisli kompozitlerin üretimi ve özellikleri
7. Hafta Metal matrisli kompozitlerin özellikleri ve üretim metotları
8. Hafta Metal matrisli kompozitlerin özellikleri ve üretim metotları
9. Hafta Seramik matrisli kompozitler
10. Hafta Parçacıklı ve tabakalı kompozitler,Bal peteği yapılı kompozitler
11. Hafta Karışımlar kuralı
12. Hafta Kompozitlerin mikromekaniği
13. Hafta Kompozitlerin mekanik davranışları, test yöntemleri
14. Hafta Kompozitlerin uygulama alanlarına örnekler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 2 2 2 2 2
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 2 2 2 2 2
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 2 2 2 2 2
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 2 2 2 2 2
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 3 2 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 1 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 1 1 8
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 6 1 7
Toplam İş Yükü (Saat) 149
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri