MAK 312

İçten Yanmalı Motorlar

Dersin Adı: MAK 312 İçten Yanmalı Motorlar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Taylor C F, The Internal Combustion Engines in Theory & Practice, M.I.T. Press, Massachusetts, 4. ed. 1980
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Heywood J H, Internal Combustion Engine Fund., McGraw-Hill, 1988. 2.) Stone R, Introduction to Internal Combustion Engines, MacMillan, London, 1992. 3.) Ferguson C F, Kirkpatrick A T, Introd. to Internal Combustion, Wiley, 2015
Dersin Amacı İçten yanmalı motorlar ve diğer termik kuvvet makinalarına ilişkin genel bilgiler vermek, motorların genel yapısı, çalışma ilkeleri ve motor çevrimlerini tanıtmak, motor yakıtları ve motorlarda yanma bilgilerini vermek, motorlardan kaynaklanan eksoz kirliliği ve modern motorların gelişme yöntemlerini tanıtmak.
Dersin Özeti
Motorların tarihçesi, diğer termik makinalar ve motorlar. Motorların genel yapısı, motor dinamiği ve çalıma ilkeleri. Motor termodinamiği, teorik motor çevrimleri, motorlarda değişik basınç, güç, verim kavramları ve yakıt tüketimi. Motorların ön tasarımı ve motor seçimi. Motor yakıtları, alternatif yakıtlar, motorlarda yanma ve eksoz kirliliği.
Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Motorları ve diğer termik makinaları, kullanım alanlarını tanır.
  2. Motorların yapısal ayrıntılarını, çalışma ilkelerini, karakteristiklerini, motorlarda verim ve yakıt tüketimi kavramlarını ve bunların pratik uygulamalarını yapar.
  3. Teorik motor çevrimlerinin analizini yapar ve gerçek motor çevrimlerine ilişkin temel bilgileri vardır.
  4. Motorların ön tasarımına ve motor seçimine ilişkin temel bilgileri vardır.
  5. Motor yakıtları, alternatif yakıtlar ve motorları geliştirme bilgilerini kullanır; yanma, eksoz kirliliği ve kontrolü bilgileriyle güncel çözüm yöntemlerini tanır. 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Motorların tarihçesi
2. Hafta Diğer termik makinalar ve motorlar
3. Hafta Motorların genel yapısı
4. Hafta Motor dinamiği
5. Hafta Motorların çalışma ilkeleri
6. Hafta Motor termodinamiği ve teorik motor çevrimleri
7. Hafta Gerçek motor çevrimleri
8. Hafta Motorlarda değişik ortalama basınç ve güç kavramları
9. Hafta Motorlarda değişik verim kavramları ve yakıt tüketimi
10. Hafta Motorların ön tasarımı ve motor seçimi
11. Hafta Sayısal uygulamalar
12. Hafta Güncel motor yakıtları
13. Hafta Alternatif motor yakıtları
14. Hafta Motorlarda yanma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 2 4 1 1
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 4 4 5 2 2
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 2 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 2 1 3
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 3
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 2 2 1 1 4
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 4 4 3 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 6 2 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 6 4 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 2 1 6
Ara Sınavlar 1 10 1 12
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 22
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri