MAK 311

Sistem Dinamiği ve Kontrol

Dersin Adı: MAK 311 Sistem Dinamiği ve Kontrol
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Sami KARADENİZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Akkurt M, 2004, C Programlama Dilinin Esasları ve Uygulamaları, Birsen Yayınevi, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Akın C, 2000, C Temel Öğrenim Kılavuzu, Alfa Basım Yayınevi, İstanbul. 2.) Oualline S, 2004, Pratik C Programlama, Pusula Yayıncılık, İstanbul
Dersin Amacı Tek girişli ve tek çıkışlı kontrol sistemlerinin temel elemanlarını tanımayı,fiziksel sistemleri modellemeyi, benzerlik kavramını, geri beslemeli sistemlerin kontrolünde kullanılan teknikleri ve kararlılığı öğretmek.
Dersin Özeti

Temel kavramlar, Matlab ve simulink kullanımı. Blok diyagramları, kontrol sistemlerinin sınıflandırılması, fiziksel sistemlerin matematik modellerinin kurulması ǀe benzeşim. Transfer fonksiyonları ve sistemlerin frekans cevabı. Endüstriyel kontrol organları ve ayarları. Kontrol devresinin kararlılığı, kök yer eğrisi metodu.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Matematik, bilim ve teknik bilgileri kullanma becerisi vardır.
  2. Geri beslemeli kontrol mantığını anlar, uygular.
  3. Laboratuarda mevcut deney setlerinde kontrol kanunlarını uygular ve deney sonuçlarını yorumlar.
  4. Klasik kontrol kanunlarını otomasyon sistemlerinde uygulama ve kontrol sistemlerini tasarlama becerisine sahiptir.
  5. Kontrol yöntemlerini anlamada, analiz ve sentez yapmada Matlab, Simulink gibi modern yazılımları ve web temelli eğitim araçalrını kullanır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kontrol sistemlerine giriş - Temel kavramlar
2. Hafta Laplace dönüşümleri
3. Hafta Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi
4. Hafta Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi (devam)
5. Hafta Blok Diyagramların İndirgenmesi
6. Hafta Sistemlerin Geçici Rejim Cevapları
7. Hafta Kontrol Sistemlerin Dizaynı, İkili Kontrol Organları
8. Hafta Hidrolik ve Pnömatik Kontrol Organları
9. Hafta Endüstriyel Kontrol Organları-PID
10. Hafta Endüstriyel Kontrol Organları-PID (devam)
11. Hafta Zaman Bölgesi Kriterleri
12. Hafta Lineer Kontrol Sistemlerinin Kararlılığı
13. Hafta Kök-Yer eğrileri Metodu, Matlab ve Simuling
14. Hafta Matlab ve Simuling (devam)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 5 5 5 5 5
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri