MAK 308

Makina Dinamiği

Dersin Adı: MAK 308 Makina Dinamiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı 1. Wilson C. E., Sadler, J.P., 1993, Kinematics and Dynamics of Machinery, Harper Collins College Publishers, New York
Yardımcı Ders Kitabı 1.Söylemez E., 2007, Makina Teorisi II, Makina Dinamiği, Birsen Yayınevi, İstanbul 2.Tse F. S., 1978, Mechanical Vibrations Theory and Applications,Allyn and Bacon,Inc., Boston
Dersin Amacı Tüm makinalar için ortak olan genel kuvvet durumlarını tayin etmek, makina tasarımı için uygulanabilecek genel analiz tekniklerini vermek ve bu teknikleri kullanarak makinayı oluşturan mekanizmaları geliştirmek.
Dersin Özeti
Temel kavramlar, basit kol mekanizmaları. Mekanizmalarda hız ve ivme analizleri. Makinalarda statik ve dinamik kuvvet analizleri. Makinalarda kütle dengelenmesi, rotorlarda ve pistonlu makinalarda kütle
dengelenmesi. Makina titreşimi, bir serbestlik dereceli titreşim sistemi modeli. Titreşim yalıtımı ve geçirgenlik.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Mekanizma ve makinaların serbestlik derecelerini tayin eder.
2. Mekanizma ve makinaların modellenmesi. Konum, hız ve ivme analizi yapar.
3. Makinaların statik ve dinamik kuvvet analizini yapar.
4. Makinaların dengelenmesi ve volan hesabı yapar.
5. Titreşim analizi yapabilme ve makina tasarımında titreşim yalıtımı yapar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 5 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 5 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar, basit kol mekanizmaları
2. Hafta Mekanizmalarda hız ve ivme analizleri
3. Hafta Mekanizmalarda hız ve ivme analizleri (devam)
4. Hafta Makinalarda statik kuvvet analizleri
5. Hafta Makinalarda dinamik kuvvet analizleri
6. Hafta Makinalarda dinamik kuvvet analizleri (devam)
7. Hafta Makinalarda kütle dengelenmesi
8. Hafta Rotorlarda kütle dengelenmesi
9. Hafta Pistonlu makinalarda kütle dengelenmesi
10. Hafta Pistonlu makinalarda kütle dengelenmesi (devam)
11. Hafta Makina Titreşimi
12. Hafta Titreşim yalıtımı ve geçirgenlik
13. Hafta Kuvvet yalıtımı
14. Hafta Hareket yalıtımı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 4 4 3 4 1
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 3 4 3 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 4 4 4 3 3
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 3
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 3
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri