MAK 305

Üretim Yöntemleri

Dersin Adı: MAK 305 Üretim Yöntemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Fazlı ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet ONUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Aran A, 1989, Metal Döküm Teknolojisi, İTÜ Kütüphanesi, Sayı: 1395, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Anık S, Anık E S, Vural M, 1993, Kaynak Teknolojisi El Kitabı, Birsen Yayıevi, İstanbul. 2.) Beeley P R, 1978, Foundry Technology, Butterwords, London, UK
Dersin Amacı Döküm, kaynak, plastik şekil verme, talaşlı imalat ve toz metalurjisi imal usulleri hakkında bilgi vermek; bu usullerin prensiplerini, kullanılan donanımları ve uygulama alanlarını tanıtmak; bu usullerle ilgili temel hesaplama bilgileri kazandırmak.
Dersin Özeti

Modeller. Maçalar. Kalıp tasarımı. Döküm yöntemleri. Ergitme ve döküm. Döküm malzemeleri. Döküm yöntemiyle üretilecek parçaların tasarlarması. Kaynağın sınıflandırılması. Kaynak edilme kabiliyeti. Kesme Yöntemleri. Kaynak Yöntemleri. Kaynak metalurjisi. Kaynak makinaları. Kaynak elektrotları. Lehimleme. Plastik şekil verme yöntemleri.Talaşlı işlemler.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Döküm modeli ve kalıbı hakkında bilgi sahibir ve dökümyömtemiyle parça üretimini bilir.
  2. Ergitme fırınlarını tanır, ergitme işleminin nasıl yapıldığını bilir.
  3. Dökme demir, çelik ve demir dışı metallerin dökümünü kavrar. Döküm hatalarını önleme yöntemlerini bilir.
  4. Kaynak yöntemleri ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi. Kaynağı metalürji bakımından değerlendirir. Lehimlemenin temel prensiplerini bilir.
  5. Plastik şekil verme yöntemlerinin ve talaşlı işlemleri öğrenirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Modeller, maçalar ve maça hazırlama
2. Hafta Harcanan kalıp kullanılan döküm yöntemleri: Kum kalıba döküm, alçı kalıba döküm ve hassas döküm
3. Hafta Basınçlı döküm, savurma döküm ve sürekli döküm
4. Hafta Kalıcı kalıp kullanılan döküm yöntemleri ve ergitme fırınları
5. Hafta Dökme demir ve demir dışı metallerin dökümü
6. Hafta Sıvı metalin katılaşması ve döküm hataları
7. Hafta Dökümle ilgili deney ve uygulamalar
8. Hafta Malzemelerin kaynak kabiliyeti ve kaynak çeşitleri,Gaz ergitme kaynağı,
9. Hafta elektrik ark kaynağı, elektrotlar ve standart gösterimleri,gazaltı kaynak yöntemleri
10. Hafta Lehimleme ,yapıştırma ve Plastik şekillendirme yöntemleri
11. Hafta Plastik şekillendirme yöntemleri
12. Hafta Plastik şekillendirme yöntemleri
13. Hafta Talaşlı işlem yöntemleri
14. Hafta Talaşlı işlem yöntemleri ve alışılmamış imalat yöntemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 4 1 10
Ara Sınavlar 1 24 2 26
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri