MAK 303

Makine Elemanları I

Dersin Adı: MAK 303 Makine Elemanları I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Baďalık F C, 1990, Makina Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Nobel Yayın , İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Akkurt M, 1990, Makina Elemanları Problemleri, Birsen Yayıyevi, İstanbul. 2.) Matek W, Roloff H, Maschinen Elemente. 2.) Tochtermen / Bodenstein; Konstruktionselemente des Maschinenbaues, Kısım I ve II
Dersin Amacı Makine elemanlarının dizaynı için gerekli becerileri kazandırmak, önemli makine elemanlarının birbirleriyle olan ilişkilerini kavranmasını sağlayarak bunlarla ilgili projeleri yapabilmeyi öğretmek.
Dersin Özeti

Gerilme analizi, emniyet analizleri, malzemelerin mekanik özellikleri ve seçimi. Akslar ve miller. Mil-göbek bağlantıları. Pimler ve pernolar. Cıvata bağlantıları. Kaynak bağlantıları. Perçin bağlantıları. Lehim ve yapıştırma bağlantıları. Elastik bağlantı elemanları, yaylar

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Mekanik özelliklerine göre malzeme seçimini yapar. Makina elemanlarına gelen gerilmeleri belirleyerek elemanların emniyetli olup olmadığına karar veirr.
  2. Aks ve millerin şekillendirilmesi, standartları, gerilme, deformasyon ve titreşimleri hesaplar.
  3. Kamalar, profilli miller, pim bağlantıları, sıkma ve pres geçmeler, ara elemanlı sürtünmeli bağlantılarını şekillendiririp hesaplar.
  4. Pim ve pernoları tanır, standartları ve hesaplanmalarını bilir. Civata bağlantıları ve vida mekanizmalarını, vida diş profillerini tanır, boyutlandırır ve ön gerilmeli civata bağlantılarını hesaplar.
  5. Kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantılarının şekillendirip, hesaplar. Özel metal ve kauçuk yayları tanır ve hesaplarını yapar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Mukavemet Hesapları, Gerilme Hipotezleri, Malzemelerin Muk.Yorulma
2. Hafta Sürekli Mukavemete Göre Makine Elemanlarının Boyutlandırılması
3. Hafta Akslar ve Miller
4. Hafta Millerin Dinamik Davranışları
5. Hafta Sürtünme Etkili Bağlantılar
6. Hafta Mil-Göbek Bağlantıları
7. Hafta Kama Bağlantıları, Kamalı Miller, Pres Geçmeler
8. Hafta Pimler ve Pernolar
9. Hafta Cıvata Bağlantıları
10. Hafta Vida Mekanizmaları, Konstrüksiyon Esasları
11. Hafta Kaynak Bağlantıları
12. Hafta Perçin Bağlantıları
13. Hafta Lehim ve Yapıştırma Bağlantıları
14. Hafta Elastik Bağlantı Elemanları, Yaylar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3 3 3 3 3
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 3 3 3 3 3
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 3 3 3 3 3
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 2 2 2 2 2
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 4 0 40
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 1 15
Yari Yılsonu sınavı 1 25 2 27
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri