MAK 302

Isı Transferi

Dersin Adı: MAK 302 Isı Transferi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. M. Alaittin Hastaoğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Isı ve Kütle Transferi. Çengel Y (Tanyıldızı V, Dağtekin İ, Çeviri ed.) Güven Yayınevi, 3. baskı, 2012
Yardımcı Ders Kitabı Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, Lavine A S, 2007; Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley, USA.
Dersin Amacı Öğrencilere ısı transferi prensiplerini, çeşitli geometrilerde tanımlamayı, formüle etmeyi, çözüp sonuçları irdelemeyi ve uygulamalarını; ısı değiştirici tiplerini ve hesap yöntemlerini öğretmek.
Dersin Özeti

Isı transferinin temelleri; Isıl enerji denklemi; Isı transfer mekanizmaları: iletim, taşınım, ışınım; İletimde benzeşim; Paralel ve seri dirençler; Boyutsuz değişken ve sayılar; Isı eşanjörleri; Taşınım katsayıları; İletimde benzeşim.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Isı iletiminin temellerini bilmek

2. Isı iletim problemlerini fiziksel olarak anlamak şekillendirmek

3. İlgili problemleri formüle etmek, çözmek ve sonuçları irdelemek

4. Isı iletim katsayı ve parametrelerini hesaplamak

5. Isı iletiminin süreçlerde önemini bilmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 5
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 5 5
Ara Sınavlar 3 50
Yılsonu sınavı 1 40
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Fiziksel esaslar, ısı iletim eşitlikleri, enerjinin korunumu prensibi
2. Hafta Isı transfer mekanizmaları, başlangıç ve sınır koşulları
3. Hafta Isı, kütle ve momentum transfer analojileri
4. Hafta Düzlem duvarda, sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi
5. Hafta Radyal sistemlerde, sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi
6. Hafta Boyutsuz sayılar ve geçici ısı iletimi
7. Hafta Geçici ısı transferi
8. Hafta Taşınım ve transfer katsayıları
9. Hafta Zorlanmış taşınım ve kütle taşınım korelasyonları
10. Hafta Doğal Taşınım: Fiziksel yapı, eşitlikler
11. Hafta Işınım
12. Hafta Isı eşanjörleri, faz dengesi
13. Hafta Isı eşanjörleri
14. Hafta Isı transferi uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 1 1 1
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 3 2 3 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 3 3 1 1
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 2 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 2 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 5 2 1 15
Ara Sınavlar 3 15 1 48
Yari Yılsonu sınavı 1 29 2 31
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri