MAK 301

Akışkanlar Mekaniği

Dersin Adı: MAK 301 Akışkanlar Mekaniği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Orhan Durgun
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Engin, T (Çeviri Editörü), Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, Güven Bilimsel, 2007
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Kırkköprü K, Ayder E, (Çeviri Editörleri) Akışkanlar Mekaniği, 2004. 2.) Munson BR, Young DF, Okiishi TH, Fundamentals of Fluid Mechanics, 5th. Ed. John Wiley, 2005. 3.) Çallı İ, Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği Ders Notları, 2005
Dersin Amacı Akışkanlar mekaniğinin temelini oluşturan korunum yasaları, basit akış sistemlerinin analizi ve çözümü için gerekli yöntemleri öğretmektir.
Dersin Özeti

Akışkanın tanımı ve özellikleri. Statik haldeki akışkan davranışı. Basınç ǀe ölçümü. Kinematik açıdan akışkan akışı. Temel korunum yasalarının akışkan hareketine uygulanması, Boyut analizi ve modelleme. Boru akışları ve pompa seçimi. Dış akışlar-kaldırma ve direnç kuvvetleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Düzlem ve akışkan özelliklerini bilir ve akışkanın Newtonumsu ve Newtonumsu olmayan davranışını açıklar. Akım fonksiyonu, çevrinti ve dönümsüzlük kavramlarını açıklar.
  2. Düzlem ve eğrisel yüzeyler üzerinde hidrostatik basınç ve kuvvet dağılımını hesaplar.
  3. Değişik akış durumları için denetim hacmı üzerinde uygun korunum yasalarını yazar ve sonsuz küçük eleman analizi yapar.
  4. Boyut analizini mühendislik problemlerinde kullanır.
  5. Laminer ǀe türďülanslı akış arasındaki farkı bilir,  sürtünmeli boru akışı için akış karakteristiklerini ve basınç kayıplarını hesaplar. Pompa seçer.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Temel Kavramlar, Akışkanların Özellikleri
2. Hafta Akışkan Statiği ve Uygulamaları
3. Hafta Akışkan Statiği ve Uygulamaları
4. Hafta Akış Kinematiği ve Reynolds Transport Teoremi, RTT
5. Hafta Kütlenin Korunumu Yasası ve Uygulamaları
6. Hafta Bernoulli Denklemi ve Uygulamalar
7. Hafta Genel Enerji Denklemi ve Uygulamaları
8. Hafta Akış Sistemlerinin Momentum Analizi
9. Hafta Akış Sistemlerinin Momentum Analizi
10. Hafta Boyut Analizi ve Benzerlik
11. Hafta Boru Akışları
12. Hafta Boru Akışları
13. Hafta Diferansiyel Akış Analizine Giriş: Navier-Stokes Denklemi
14. Hafta Dış Akışlar ve Hesaplamalı Akışkan Dimamiğine Giriş
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 2 22
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri