MAK 218

Mühendislik Termodinamiği II

Dersin Adı: MAK 218 Mühendislik Termodinamiği II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Burhan ÇUHADAROĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Çengel Y A, Boles M A, (Tercüme: Pınarbaşı A ), 2008, Termodinamik Mühendislik Yaklaşımıyla, 5. baskı, Güven Bilimsel
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Wylen G J, Sonntag R E, 1986, Fundamentals of Classical Thermodynamics, John Wiley &Sons, New York. 2.) Moran M J, Shapiro H N, 1998, Fundamentals of Engineering Thermodyanamics, John Wiley &Sons
Dersin Amacı Öğrencilere termodinamik sistem analizinde entropi, kullanılabilirlik, ve tersinmezlik kavramalarını geliştirmek. Değişik çevrimlerin ve gaz karışımlarının termodinamik analizini yapabilecek bilgileri kazandırmak.
Dersin Özeti

Entropy. Tersinmezlik ve kullanılabilirlik. Gaz akışkanlı güç çevrimleri. Buharlı güç çevrimleri. Soğutma çevrimleri. Gaz karışımları. Gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. İzantropik durum değişimini ifade eder, termodinanik sistemlerin analizinde kullanılabilirlik ve tersinmezliği uygular.
  2. Saf madde, sıvı ve ideal gazlar için entropi değişimini hesaplar.
  3. Gaz akışkanlı güç çevrimleri, buharlı güç çevrimleri ve soğutma çevrimlerinin analizinde termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarını uygular.
  4. İdeal gaz karışımlarıyla ilgili problemleri çözer.
  5. Havanın içerdiği nem miktarını, nemlendirme ve nem aldırma hesaplarını yapar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 4 16
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Entropi ve entropinin artışı ilkesi
2. Hafta Saf maddenin entropi değişimi
3. Hafta İdeal gazların entropi değişimi
4. Hafta Entropi içeren özelik diyagramları. Izanropik durum değişimleri. Tds bağıntıları
5. Hafta Tersinir sürekli akış işi ve kompresör veriminin en aza indirilmesi
6. Hafta Gaz akışkanlı güç çevrimleri. Carnot çevrimi. Hava standar kabuller
7. Hafta İçten yanmalı motor çevrimleri: Otto çevrimi ve Diesel çevrimi
8. Hafta Stirling ve Ericson çevrimleri. Brayton çevrimi
9. Hafta Rejeneratörlü, ara ısıtmalı ve ara soğutmalı Brayton çevrimleri
10. Hafta İdeal tepkili çevrim
11. Hafta Buharlı güç çevrimleri: Rankine çevrimi
12. Hafta İdeal ara ısıtmalı Rankine çevrimi. Uygulama
13. Hafta İdeal ara buhar almalı Rankine çevrimi
14. Hafta Soğutma çevrimleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 5 5 5 5 5
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 4 4 4 4 4
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 2 1 6
Ara Sınavlar 2 12 2 28
Yari Yılsonu sınavı 1 30 2 32
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri